Object

Title: Sondowanie przeciwnika czy poszukiwanie sojusznika? Stosunki polsko-rosyjskie na przykładzie Koła Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej w Paryżu w latach 1946–1953

Creator:

Dryblak, Łukasz (1990- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Sounding Out the Enemy or Looking for an Ally? Polish-Russian Relations on the Example of the Polish-Russian Friendship Circle in Paris in 1946–1953 ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 179-218 ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

Artykuł dotyczy funkcjonującego w Paryżu w latach 1947–1953 Koła Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej związanego z jednym z poczytniejszych rosyjskich czasopism emigracyjnych, pt. „Russkaja Mysl”. Redaktorem gazety oraz prezesem Koła był Władimir Łazarewski, z wyznania katolik, skupiający wokół siebie grupę rosyjskich propagatorów ekumenizmu. Wiceprezesem tej organizacji został Władysław Pelc, zaangażowany w ruch prometejski polski dyplomata, który zdecydował się wejść w kontakt również z Rosjanami. Autor rekonstruuje poglądy omawianego środowiska oraz odpowiada na pytania o cele obu stron zaangażowanych w dialog i efekty prowadzonych przez nich rozmów.

References:

Bączkowski W., Jerzy Niezbrzycki (Ryszard Wraga) 1902–1968, „Niepodległość” 23 (1990), s. 99–124 ; Dąbrowska M., Wanda Wolska-Conus (22 X 1919–25 IV 2012), „Kwartalnik Historyczny” 120 (2013), nr 1, s. 195–209 ; Gerwarth R., Pokonani. Dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917–1923), Poznań 2017 ; Głębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000 ; Komar W., Władysław Antoni Pelc: rys biografii prometejskiej, http://nowyprometeusz.pl/ wladyslaw-antoni-pelc-rys-biografii-prometejskiej/ (dostęp: 24.07.2018) ; „Kultura” i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej solidarności, t. 2, oprac. P. Mitzner, Paryż–Kraków 2006 ; Lieven D., W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji, Warszawa 2015 ; Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999 ; Mazurkiewicz A., Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954, Warszawa–Gdańsk 2016 ; Mianowska J., Okruchy polskie w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych pierwszej fali. Tetralogia Borisa Zajcewa Podróż Gleba, w: Polska – Słowiańszczyzna Wschodnia, Szczecin 2001, s. 95–101 ; Nowak A., Ofiary imperium – imperia jako ofiara: przyczynek do interpretacji, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 33–48 ; Pipes R., Piotr Struwe. Liberał na prawicy 1905–1944, t. 2, tłum. S. Szymański, Warszawa 2016 ; Rejowski A., „Russkaja Mysl” w kręgu spraw polskich w latach osiemdziesiątych XIX wieku, „Studia Rossica Posnaniensia” 1 (1970), s. 59–77 ; Thompson E.M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tłum. A. Sierszulska, Kraków 2000 ; Urbankowski B., Źródła. Z dziejów myśli polskiej, t. 2, Warszawa 2017 ; Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002 ; Zamojski J.E., Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Obczyźnie oczyma polskiej służby zagranicznej (1920–1939), „Dzieje Najnowsze” 27 (1995), nr 1, s. 13–30 ; Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, red. nauk. A. Walicki, Warszawa 1983 ; Ziętara P., Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, Warszawa 2001 ; Zyzak P., Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 1, Warszawa 2016 ; История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой, под общей редакцией Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат, 2012, https://books. google.pl/books?id=mYiDAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_sum mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostęp: 4.08.2018) ; Католическая энциклопедия, т. 1: Издательство францисканцев, [b.m.w.] 2002 ; Российское Зарубежье во Франции (1919–2000). Биографический Словарь в трех томах, под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской, http://www.dommuseum. ru/old/index.php?m=dist (dostęp: 25.07.2018)

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

179

End page:

218

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116642 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.07

Source:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information