Obiekt

Tytuł: „Obywatel Kraju” – życie i działalność Romana Skirmunta

Inny tytuł:

“The Citizen of the Country” – Raman Skirmunt’s Life and Activity ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły recenzyjne i recenzje

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 235-248 ; Dotyczy książki: Raman Skìrmunt (1868-1939) : žyccìâpìs gramadzânìna kraû / Alâksandr Smalenčuk. - Mìnsk : Vydavec Zmìcer Kolas, 2018.

Abstrakt:

Artykuł przedstawia stan badań w polskiej i białoruskiej historiografii nad postacią i działalnością Romana Skirmunta i jest związany z ukazaniem się książki Aleksandra Smaljanczuka: Раман Скирмунт (1868–1939). Жыццяпiс грамадзянiна краю (Мiнск 2018). Autor, poprzez omówienie najistotniejszych elementów tej monografii i oryginalnych metod jej napisania, przybliża postać tego wybitnego polityka ziemiańskiego, który w miłości do kraju rodzinnego łączył w sobie polskość i białoruskość jako dwa integralne elementy swojej osobowości.

Bibliografia:

Bardach J., O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX–XX wieku, w: idem, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 191–246 ; Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2017 ; Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań 1983 ; Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009 ; Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001 ; Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010 ; Szpoper D., Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851–1934), Gdańsk 2009 ; Смалянчук A., Крaёвая iдея ў беларускай гiсторыi. Зборнiк навуковых артыкулаў, Мiнск 2017 ; Смалянчук A., Палякi Беларусi i Лiтвы ў ревалюцыi 1905–1907 гг., Гародня 2000 ; Oмалянчук A., Памiж краёвасцю i нацыянальнай iдэяй. Польскi рух на беларускiх i лiтоўских землях 1864 – люты 1917 г., Санкт Пецябург 2004 ; Шабуня К., Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905– 1907 гг., Минск 1962

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

235

Strona końc.:

248

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116644 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.09

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji