Obiekt

Tytuł: Senyk’s Archive and its significance for studies on the behind-the-scenes picture of the Organisation of Ukrainian Nationalists. New research perspectives in the light of discovered correspondence

Twórca:

Gibiec, Magdalena

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 109-126 ; Abstrakt w języku polskim i angielskim.

Abstrakt:

Zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w 1934 roku, jako najpoważniejsza akcja przeprowadzona przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów w latach międzywojennych, było pochodną napiętych relacji polsko-ukraińskich. Tzw. archiwum Senyka, znalezione przez wywiad czechosłowacki w 1933 roku i przekazane polskim władzom, zostało ujawnione zbyt późno, aby zapobiec tragedii, jednak stało się podstawą do sformułowania aktu oskarżenia przeciwko Stepanowi Banderze oraz innym członkom OUN zaangażowanym w terrorystyczną działalność wobec II Rzeczypospolitej. Archiwum składa się z około 700 listów wymienianych pomiędzy członkami Zarządu OUN na emigracji w pierwszej połowie lat 30. XX wieku. Autorka niniejszego artykułu odnalazła je w Centralnym Państwowych Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

Bibliografia:

Akt oskarżenia przeciwko Stefanowi Banderze, Mikołajowi Łebedowi, Darji Hnatkiwskiej, Jarosławowi Kapryńcowi, Bohdanowi Pidhajnemu, Iwanowi Malucy, Jakóbowi Czornijowi, Eugeniuszowi Kaczmarskiemu, Romanowi Myhalowi, Katarzynie Zaryckiej oraz Jarosławowi Rakowi, Warszawa, 1935 ; Андрієвський, “Міжнародна aкця ОУН,” in: Організація Українських Націоналістів 1929–1954, [Париж], 1955 ; Armstrong J.A., Ukrainian Nationalism, New York, 1955 ; Batorski D., Zdziarski M., “Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania,” in: Problemy zarządzania 2009, no. 4 (26), pp. 157–184 ; Bruder F., Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben! Die Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) 1928–1948, Berlin, 2006 ; Черченкo Ю., “Листування Леоніда Мосендза з Михайлом Селешком (1938–1939 рр.),” Пам’ятки. Археографічний щорічник, 9, 2008, pp. 3–23 ; Gawryszczak M., Bronisław Wilhelm Pieracki (1895–1934). Biografia polityczna, Łódź, 2014 ; Jarnecki M., Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918–1939, Poznań, 2009 ; Євген Коновалець та його доба, Мюнхен, 1974 ; Книш З., Архів Сеника. Історично-критична студія, Торонто–Нью-Йорк–Лондон–Сідней, 1992 ; Книш З., Варшавський процес ОУН на підложжі польсько-українських відносин тієї доби: У 2 томах, Торонто, 1986 ; Kosyk W., L’Allemagne national-socialiste et l’Ukraine, Paris, 1986 ; Kosyk W., The Third Reich and the Ukrainian Question. Documents 1934–1944, London, 1991 ; Kozaczuk W., Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Niemiec 1918–1939, Warszawa, 1999 ; Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 1922–1939, Kraków, 2009 ; Łysiak-Rudnicki I., Między historią a polityką, Wrocław, 2012 ; Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918–1939, ed. P. Kołakowski, Warszawa, 2007 ; Мірчук П., Нарис історії Організації Українських Націоналістів: 1920–1939, Мюнхен– Лондон–Нью-Йорк, 1968 ; Motyl A., The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919–1929, New York, 1980 ; Motyl A., “Ukrainian Nationalist Political Violence in Interwar Poland, 1921–1939,” in: East European Quarterly 1985, v. 19, no. 1 ; Муравський, “Документи Міністерства закордонних справ Чехословаччини про так званий ‘архів Сеника,’” in: Український визвольний рух, ed. В. В’ятрович, Збірник 6, Львів, 2006 ; На вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Европі, Нью-Йорк, 1978 ; Онацький Є., У вічному місті. Записки журналіста, vol. 1–4, Торонто, 1954, 1981, 1985, 1989 ; ОУН в світлі постанов Великих Зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955, без місця, 1955 ; Papierzyńska-Turek M., “Praca organiczna czy walka? Ukraińska myśl polityczna w II Rzeczypospolitej wobec problemu niepodległości,” in: Polska Akademia Umiejętności, vol. 2, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Kraków, 1995 ; Piotrowski T., Ukrainian Integral Nationalism. Chronological Assessment and Bibliography, Toronto, 1997 ; Poliszczuk W., Dowody zbrodni OUN i UPA. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920–1999, Toronto, 2000 ; Poliszczuk W., Nacjonalizm ukraiński w dokumentach, part 1–2, Toronto, 2002–2004 ; Prus E., Herosi spod znaku tryzuba. Konowalec – Bandera – Szuchewycz, Warszawa, 1985 ; Radziejowski J., “Kształtowanie się oblicza ideowego radykalnego nacjonalizmu ukraińskiego (1917–1929),” in: Polska, Polacy, mniejszości narodowe, ed. W. Wrzesiński, Wrocław, 1992 ; Radzik T., “‘Warszawskij procies OUN. Na pidłożenii polsko-ukraińskich widnosti tiej doby,’ t. 1–2, Zinowij Knysz, Toronto 1986 [recenzja],” Rocznik Lubelski 1991–1992, no. 33–34, pp. 137–141 ; Rossoliński-Liebe G., Bandera. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty. Faszyzm, ludobójstwo, kult, Warszawa, 2018 ; Stryjek T., “Dmytro Doncow a problem stosunków polsko-ukraińskich,” Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1998, vol. 8 ; Szcześniak A. B., Szota W. Z., Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa, 1973 ; Шевчук С. Пора сказати правду про наші Визвольні Змагання добитися волі для Галицької землі 1918–1939, Торонто, 1965 ; Szota W., “Zarys rozwoju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Armii Powstańczej”, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963, y. 8, no. 1 ; Świątek F., “Czy tzw. archiwum Senyka było autentyczne, czy też było to archiwum falsyfikatów?,” Najnowsze Dzieje Polski, 1914–1939, 9, 1965, pp. 275–280 ; Tomaszewski J., “Kwestia ukraińska w Polsce międzywojennej w czechosłowackich raportach dyplomatycznych,” Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 3, 1996 ; Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polityce III Rzeszy 1933–1945, Warszawa, 1972 ; Віднянський С. В., “Політика чехословацького уряду щодо укр. еміграції в міжвоєнний період,” in: Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип. 3., Київ, 1993 ; Wojnar M., “The Struggle for Dominance in Eurasia: ‘The International Politics of Ukrainian Nationalism’ by Bohdan Kordiuk in the Context of Geopolitical Concepts of the Organisation of Ukrainian Nationalists during the 1930s,” Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 52, 2017, no. 3, pp. 101–126 ; Wysocki R., Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939 [doctoral dissertation], Lublin, 1999 ; Wysocki R., “Liga Narodów wobec pacyfikacji Galicji Wschodniej w 1930 roku a polsko-ukraińska konfrontacja na arenie międzynarodowej,” in: Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918–1939), vol. 1, ed. R. Drozd, Słupsk–Warszawa, 2000 ; Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, Lublin, 2003 ; Зайцев О., Український інтегральний націоналізм 1920–1930-х років: Нариси інтелектуальної історії, Київ, 2013 ; Zajcew O., “Ukraińskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej: inwazja integralnego nacjonalizmu,” in: Metamorfozy społeczne. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, ed. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa, 2012, pp. 67–84 ; Zięba A. A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków, 2010 ; Zięba A. A., Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914–1939), Kraków, 1998 ; Żeleński W., “Jeszcze o zabójstwie Pierackiego i rozrachunkach polsko-ukraińskich,” Zeszyty Historyczne, 46, 1978, pp. 126–183 ; Żeleński W., “Zabójstwo ministra Pierackiego,” Zeszyty Historyczne, 25, 1973, pp. 3–101 ; Żeleński W., Zabójstwo ministra Pierackiego, Warszawa, 1995 ; Житомирська трагедія: пам’яти трагічної смерти О. Сеника-Грибівського ій М. Сціборського, Буенос-Айрес, 1949

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

126

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116919 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.05

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji