Object

Title: Senyk’s Archive and its significance for studies on the behind-the-scenes picture of the Organisation of Ukrainian Nationalists. New research perspectives in the light of discovered correspondence

Creator:

Gibiec, Magdalena

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 109-126 ; Abstract in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The assassination of Bronisław Pieracki, Polish Minister of Interior, which took place in 1934, was the most significant operation carried out by the Organisation of Ukrainian Nationalists during the interwar period, and was a consequence of tense Polish-Ukrainian relations. The so-called Senyk’s Archive, discovered by Czechoslovakian intelligence in 1933 and handed over to the Polish authorities, was disclosed too late to prevent the tragedy, yet it became grounds for the formulation of an indictment against Stepan Bandera and other OUN members involved in terrorist activities against the Second Polish Republic. The archive consists of about 700 letters exchanged by the members of the OUN Board in exile during the first half of the 1930s. The author of the present article discovered them in the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv.

References:

Akt oskarżenia przeciwko Stefanowi Banderze, Mikołajowi Łebedowi, Darji Hnatkiwskiej, Jarosławowi Kapryńcowi, Bohdanowi Pidhajnemu, Iwanowi Malucy, Jakóbowi Czornijowi, Eugeniuszowi Kaczmarskiemu, Romanowi Myhalowi, Katarzynie Zaryckiej oraz Jarosławowi Rakowi, Warszawa, 1935
Андрієвський, “Міжнародна aкця ОУН,” in: Організація Українських Націоналістів 1929–1954, [Париж], 1955
Armstrong J.A., Ukrainian Nationalism, New York, 1955
Batorski D., Zdziarski M., “Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania,” in: Problemy zarządzania 2009, no. 4 (26), pp. 157–184
Bruder F., Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben! Die Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) 1928–1948, Berlin, 2006
Черченкo Ю., “Листування Леоніда Мосендза з Михайлом Селешком (1938–1939 рр.),” Пам’ятки. Археографічний щорічник, 9, 2008, pp. 3–23
Gawryszczak M., Bronisław Wilhelm Pieracki (1895–1934). Biografia polityczna, Łódź, 2014
Jarnecki M., Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918–1939, Poznań, 2009
Євген Коновалець та його доба, Мюнхен, 1974
Книш З., Архів Сеника. Історично-критична студія, Торонто–Нью-Йорк–Лондон–Сідней, 1992
Книш З., Варшавський процес ОУН на підложжі польсько-українських відносин тієї доби: У 2 томах, Торонто, 1986
Kosyk W., L’Allemagne national-socialiste et l’Ukraine, Paris, 1986
Kosyk W., The Third Reich and the Ukrainian Question. Documents 1934–1944, London, 1991
Kozaczuk W., Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Niemiec 1918–1939, Warszawa, 1999
Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 1922–1939, Kraków, 2009
Łysiak-Rudnicki I., Między historią a polityką, Wrocław, 2012
Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918–1939, ed. P. Kołakowski, Warszawa, 2007
Мірчук П., Нарис історії Організації Українських Націоналістів: 1920–1939, Мюнхен– Лондон–Нью-Йорк, 1968
Motyl A., The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919–1929, New York, 1980
Motyl A., “Ukrainian Nationalist Political Violence in Interwar Poland, 1921–1939,” in: East European Quarterly 1985, v. 19, no. 1
Муравський, “Документи Міністерства закордонних справ Чехословаччини про так званий ‘архів Сеника,’” in: Український визвольний рух, ed. В. В’ятрович, Збірник 6, Львів, 2006
На вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Европі, Нью-Йорк, 1978
Онацький Є., У вічному місті. Записки журналіста, vol. 1–4, Торонто, 1954, 1981, 1985, 1989
ОУН в світлі постанов Великих Зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955, без місця, 1955
Papierzyńska-Turek M., “Praca organiczna czy walka? Ukraińska myśl polityczna w II Rzeczypospolitej wobec problemu niepodległości,” in: Polska Akademia Umiejętności, vol. 2, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Kraków, 1995
Piotrowski T., Ukrainian Integral Nationalism. Chronological Assessment and Bibliography, Toronto, 1997
Poliszczuk W., Dowody zbrodni OUN i UPA. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920–1999, Toronto, 2000
Poliszczuk W., Nacjonalizm ukraiński w dokumentach, part 1–2, Toronto, 2002–2004
Prus E., Herosi spod znaku tryzuba. Konowalec – Bandera – Szuchewycz, Warszawa, 1985
Radziejowski J., “Kształtowanie się oblicza ideowego radykalnego nacjonalizmu ukraińskiego (1917–1929),” in: Polska, Polacy, mniejszości narodowe, ed. W. Wrzesiński, Wrocław, 1992
Radzik T., “‘Warszawskij procies OUN. Na pidłożenii polsko-ukraińskich widnosti tiej doby,’ t. 1–2, Zinowij Knysz, Toronto 1986 [recenzja],” Rocznik Lubelski 1991–1992, no. 33–34, pp. 137–141
Rossoliński-Liebe G., Bandera. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty. Faszyzm, ludobójstwo, kult, Warszawa, 2018
Stryjek T., “Dmytro Doncow a problem stosunków polsko-ukraińskich,” Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1998, vol. 8
Szcześniak A. B., Szota W. Z., Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa, 1973
Шевчук С. Пора сказати правду про наші Визвольні Змагання добитися волі для Галицької землі 1918–1939, Торонто, 1965
Szota W., “Zarys rozwoju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Armii Powstańczej”, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963, y. 8, no. 1
Świątek F., “Czy tzw. archiwum Senyka było autentyczne, czy też było to archiwum falsyfikatów?,” Najnowsze Dzieje Polski, 1914–1939, 9, 1965, pp. 275–280
Tomaszewski J., “Kwestia ukraińska w Polsce międzywojennej w czechosłowackich raportach dyplomatycznych,” Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 3, 1996
Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polityce III Rzeszy 1933–1945, Warszawa, 1972
Віднянський С. В., “Політика чехословацького уряду щодо укр. еміграції в міжвоєнний період,” in: Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип. 3., Київ, 1993
Wojnar M., “The Struggle for Dominance in Eurasia: ‘The International Politics of Ukrainian Nationalism’ by Bohdan Kordiuk in the Context of Geopolitical Concepts of the Organisation of Ukrainian Nationalists during the 1930s,” Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 52, 2017, no. 3, pp. 101–126
Wysocki R., Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939 [doctoral dissertation], Lublin, 1999
Wysocki R., “Liga Narodów wobec pacyfikacji Galicji Wschodniej w 1930 roku a polsko-ukraińska konfrontacja na arenie międzynarodowej,” in: Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918–1939), vol. 1, ed. R. Drozd, Słupsk–Warszawa, 2000
Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, Lublin, 2003
Зайцев О., Український інтегральний націоналізм 1920–1930-х років: Нариси інтелектуальної історії, Київ, 2013
Zajcew O., “Ukraińskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej: inwazja integralnego nacjonalizmu,” in: Metamorfozy społeczne. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, ed. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa, 2012, pp. 67–84
Zięba A. A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków, 2010
Zięba A. A., Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914–1939), Kraków, 1998
Żeleński W., “Jeszcze o zabójstwie Pierackiego i rozrachunkach polsko-ukraińskich,” Zeszyty Historyczne, 46, 1978, pp. 126–183
Żeleński W., “Zabójstwo ministra Pierackiego,” Zeszyty Historyczne, 25, 1973, pp. 3–101
Żeleński W., Zabójstwo ministra Pierackiego, Warszawa, 1995
Житомирська трагедія: пам’яти трагічної смерти О. Сеника-Грибівського ій М. Сціборського, Буенос-Айрес, 1949

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

109

End page:

126

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116919 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.05

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information