Obiekt

Tytuł: Archaeology of Graves: a Contribution to Contemporary Archaeology in Poland

Twórca:

Adamek, Jolanta

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 50: 2012 (2019)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

Archaeology, usually associated with the distant past, is moving into new areas of research. Today it is also embracing recent history, including the investigation of burials of the fallen and murdered, victims of the twentieth century’s turbulent history. Archaeological methods of research are now being employed for exhumations of the wartime and post-war dead.

Bibliografia:

Bartoszewski, W. 1968. Warsaw death ring 1939–1944. [Warsaw].
Bartoszewski, W. 1969. Der Todesringum Warschau 1939–1944. [Warschau].
Bartoszewski, W. 1976. Palmiry. Warszawa.
Bem, M. and Mazurek, W. 2012. Sobibór. Badania archeologiczne na terenie po byłym niemieckim ośrodku zagłady w Sobiborze w latach 2000– 2011. Warszawa-Włodawa.
Blombergowa, M.M. 1992. Groby archeologów w Katyniu. Uzupełnienie i poprawki biogramów. Przegląd Archeologiczny 39: 179–181.
Borkowski, J. 2009. Ekshumacje poległych powstańców warszawskich na przykładzie Jana i Wojciecha Lenartów z batalionu Harcerskiego AK „Zośka”. Kronika Warszawy 141: 35–45.
Buhtz, G. 1943. Amtlichesmaterialzummassenmord von Katyn. Berlin.
Dutkiewicz, M. 1996. Badania nad mobiliami odnalezionymi przy szczątkach polskich oficerów w Katyniu. Zbrodnia nie ukarana Katyń – Twer – Charków. Zeszyty Katyńskie 6: 37–45.
Frąckowiak, M.2017. Archeologia w służbie pojednania. Prace archeologiczno-ekshumacyjne na niemieckich grobach wojennych w zachodniej Polsce. In J. Kołacki and I. Skórzyńska (eds), „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, 105–123. Poznań.
Głosek, M. 1995. Prace sondażowe i badania archeologiczne w Katyniu. II półwiecze zbrodni Katyń –Twer – Charków. Zeszyty Katyńskie 5: 115–123.
Głosek, M. 1996. Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w lesie katyńskim w 1995 roku. Zbrodnia nie ukarana Katyń – Twer – Charków. Zeszyty Katyńskie 6: 20–36.
Głosek, M. (ed.) 2003. Katyń w świetle badań terenowych 1994–1995. Praca zbiorowa. Toruń.
Głosek, M. 2015. Mogiły obywateli radzieckich w lesie katyńskim i Miednoje. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 205–216. Łódź.
Góra, M. and Kola, A. 2015. Archeologiczne badania grobów polskich ofiar na tajnych cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia). In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 217–248. Łódź.
Gross, J.T. 2001. Neighbours: the destruction of the Jewish community in Jedwabne, Poland. Princeton, New Jersey.
Grzebałkowska, M. 2015. 1945. Wojna i pokój. Warszawa.
Gurba, J. 1996. “Nowa Archeologia”. “Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sec. F: Historia 51: 23–29. Lublin.
Hensel, W. 1973. Archeologia żywa. Warszawa.
Kajzer, L. 1984. Wstęp do badań archeologiczno-konserwatorskich. Łódź.
Kirchmayer, J. 1984. Powstanie Warszawskie. Warszawa.
Kisielewski, T.A. 2008. Katyń. Zbrodnia i kłamstwo. Poznań.
Kola, A. 2001. Archeologia w badaniach zbrodni katyńskiej. Próba bilansu oraz perspektywy. Zbrodnia katyńska próba bilansu. Zeszyty Katyńskie 13: 69–89.
Kola, A. 2009. Archäologie des Verbrechens. Das archäologische Know-how im Dienste der Aufklärung von Geheimnissen der jüngsten Vergangenheit (am Beispiel exhumierter Opfer des Stalinismus aus Massengräbern von Charkow und Kiew. In Jahrbuch des wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 1: 107–116.
Kola, A. 2011. Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie. Toruń.
Konczewski, P. 2015. Groby ofiar stalinizmu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych z lat 2011–2012. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 349–382. Łódź.
Krüger, A. 2016. Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Miejsce pamięci ofiar komunizmu. Gdańsk.
Latocha, K.G. 2015. Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956 w Łodzi. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 303–327. Łódź.
Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 25–222.
Lech, J. 2017. O funkcjach archeologii w kulturze europejskiej. In A.S. Czyż (ed.), Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, 91–109. Warszawa.
Ławrynowicz, O. and Żelazko, J. 2015. Badania śladów represji totalitarnych. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 9–19. Łódź.
Łojek, P. 1992. Wykopy sondażowe i badania terenowe w Lesie Katyńskim listopad 1991 – kwiecień 1992. Zbrodnia katyńska. Droga do prawdy. Zeszyty Katyńskie 2: 151–163.
Machcewicz, P. and Persak, K. (eds). 2002. Wokół Jedwabnego. Vol. 1–2. Warszawa.
Misiak, J. 2006. Palmiry. Izabelin.
Paczkowski, A. 2015. Represje komunistyczne w Polsce. Zarys ogólny. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 277–302. Łódź.
Pawłoś, D. 2016. Sobibór – Geschichte des deutschen Vernichtugslagers im Kontext der archäologischen Ergebnisse von 2001 bis 2015. Denkmalpflege in Berlin und Brandenburg Arbeitsheft 4 (201): 71–74.
Persak, K. 2010. Ekshumacje katyńskie. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991–1996 i ich wyniki. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 4 (111): 32–52.
Piątek, R. and Siemińska, D. 2015. Polki – ofiary represji komunistycznych na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej w świetle źródeł archiwalnych i archeologicznych. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej XXVII: 3–28. Toruń.
Przeworski, S. 1939. Die Metallindustrie Anatoliens in der Zeitvor 1500–700 von Chr. Rohstoffe, Technik, Produktion. Internationales Archiv für Ethnographie 36. Supplement. Leiden.
Przybyła, M., Szczepanek, A. and Tunia, K. 2016. Ekshumacje żołnierskich grobów z II wojny światowej w południowej części województwa małopolskiego w 2015 roku. Rocznik Sądecki XLIV: 323–343.
Sadowski, P. 2016. Ekshumacje żołnierzy radzieckich w Małopolsce w 2015 roku – kontekst historyczno-wojskowy. Rocznik Sądecki XLIV: 287–309.
Siemińska, D. 2012. W ciągłym poszukiwaniu prawdy o zbrodni katyńskiej: rezultaty badań archeologicznych i ekshumacji w Bykowni w latach 2001–2012. Łambinowicki Rocznik Muzealny: jeńcy wojenni w latach II wojny światowej 35: 71–87. Opole.
Siemińska, D. 2016. Archeologiczne struktury grobowe totalitaryzmu II wojny światowej na majdanie średniowiecznego grodziska we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. In Z. Kobyliński and A. Zalewska (eds), Archeologia współczesności 1: 91–107. Warszawa.
Sołtysik, A. 2011. Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. Kronika Warszawy 1 (145): 156–160.
Sturdy-Colls, C. 2015. Holocaust Archaeologies. Approaches and Future Directions. London.
Szarota, T. 2002. Mord w Jedwabnem. Dokumenty, publikacje i interpretacje z lat 1941–2000. Kalendarium. In P. Machcewicz and K. Persak (eds), Wokół Jedwabnego. Tom 1. Studia, 461–488. Warszawa.
Szejnert, M. 2012. Śród żywych duchów. Kraków.
Szwagrzyk, K. 2015. Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956. Projekt badawczy IPN. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 329–348. Łódź.
Szymańska, M. 2015. Powroty Warszawa 1945–46. Warszawa.
Theune, C. 2014. Archäologie an Tatorten des. 20. Jahrhunderts. Archäologie in Deutschland Sonderheft 06/2014.
Theune, C. 2018. A shadow of war. Archaeological approaches to uncovering the darker sides of conflict from the 20th century. Leiden.
Trzciński, M. (ed.) 2013. Archeologia sądowa w teorii i praktyce. Warszawa.
Tunia, K. (ed.) 2013. Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii celem określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń na działce nr 154/1 przy ul. Bruzdowej w Krakowie-Przegorzałach. Archive of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS. Centre for Archaeology of Mountains and Uplands, Cracow.
Tunia, K. (ed.) 2014. Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii celem określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń z II wojny światowej oraz ekshumacji szczątków z ujawnionych grobów na działce nr 154/1 na stanowisku „Glinnik” w Krakowie-Przegorzałach przy ul. Bruzdowej. Archive of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS. Centre for Archaeology of Mountains and Uplands, Cracow.
Tunia, K. (ed.) 2015. Wyniki prac rozpoznawczych przeprowadzonych metodami stosowanymi w archeologii w celu określenia i udokumentowania faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń z II wojny światowej na działce nr 154/1przy ul. Bruzdowej w Krakowie-Przegorzałach na stanowisku „Glinnik” oraz ekshumacji szczątków z ujawnionych grobów w roku 2015. Archive of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS. Centre for Archaeology of Mountains and Uplands, Cracow.
Tunia, K. (ed.) 2015. Wyniki badań eksploracyjno-rozpoznawczych i ekshumacji szczątków żołnierzy radzieckich z grobów wojennych w karpackiej części województwa małopolskiego w 2015 r. Archive of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS. Centre for Archaeology of Mountains and Uplands, Cracow.
Tunia K. (ed.) 2018. Prace ekshumacyjne na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Chrzanowie, woj. małopolskie w roku 2018. Archive of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS. Centre for Archaeology of Mountains and Uplands, Cracow.
Wardzyńska, M. 2009. Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa.
Wichowska, K. 2016. ‘The soldiers’ field’. The excavation and identification of communist terror victims buried in the Powązki Cemetery in Warsaw. Warsaw.
Wieczorkiewicz, P. 2014. Historia polityczna Polski 1935–1945. Poznań.
Wroński, T. 1981. Fort Krzesławicki – miejsce masowych egzekucji Polaków w Krakowie w latach 1939–1941. Warszawa.
Zalewska, A. 2016. Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz. In Z. Kobyliński and A. Zalewska (eds), Archeologia współczesności 1: 21–43. Warszawa.
Zaremba, M. 2012. Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Kraków.
Żelazko, J. 2015. Losy skazanych na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, 251–275. Łódź.

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

50

Strona pocz.:

171

Strona końc.:

183

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117546 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji