Object structure
Title:

Archaeologia PolonaThe 75th Anniversary of the Biskupin Excavations and the Conference “BISKUPIN IN THE PAST, TODAY AND TOMORROW”, Biskupin, 18–19 June 2009

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 50: 2012 (2019)

Creator:

Adamczak, Kamil ; Grossman, Anna ; Piotrowski, Wojciech

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archeologia -- czasopisma

References:

Babiński, L. (ed.) 2009. Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego. Biskupińskie Prace Archeologiczne 7. Biskupin.
Balcer, B. 1961. Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych w 1959 r. na st. 4 w Biskupinie, pow. Żnin [Sum.: Interim Report on the 1959 Excavations on Site 4 at Biskupin, District of Żnin]. Sprawozdania Archeologiczne 13: 51–53.
Balcer, B. 1963. Wyniki prac wykopaliskowych w 1959 r. na stanowisku 4 w Biskupinie, pow. Żnin [Sum.: Results of the 1959 Excavations At Site 4 at Biskupin, Żnin District]. Wiadomości Archeologiczne 29: 331–351.
Bogucki, P. and Grygiel, R. 1993. The First Farmers of Central Europe: A Survey Article. Journal of Field Archaeology 20: 399–426.
Bursche, A. and Chowaniec, R. 2009. Festyn archeologiczny w Biskupinie: komercyjny odpust czy promocja dziedzictwa archeologicznego [Archaeological Festival at Biskupin – commercial feast or promotion of an archaeological heritage?]. In B. Kaim (ed.), Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 69–77. Warszawa.
Chowaniec, R. 2010. Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji. Warszawa.
Gądzikiewicz, M., Liana, T. and Piętka, T. 1957. Sprawozdanie z badań osadnictwa łużyckiego w Biskupinie, pow. Żnin w 1956 r. [Sum.: Report on an Excavation of a Lusatian Settlement at Biskupin, the Żnin District]. Wiadomości Archeologiczne 24 (3): 209–231.
Grossman, A., Piotrowski, W. and Zajączkowski, W. 2004. Badania interdyscyplinarne w mikroregionie biskupińskim dawniej i dziś [Sum.: Past and Present of Interdisciplinary Research in Biskupin Microregion]. In D. Abłamowicz and Z. Śnieszko (eds), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, 135–158. Katowice.
Grygiel, R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek I. Łódź.
Kostrzewski, J. 1938. Biskupin. An Early Iron Age Village in Western Poland. Antiquity 12 (47): 311–317.
Kostrzewski, J. (ed.) 1938. Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie żnińskim. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w latach 1936 i 1937 z uwzględnieniem wyników z lat 1934–1935. Poznań.
Kostrzewski, J. (ed.) 1950. III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938–1939 i 1946–1948 [Compte-rendu des fouilles de Biskupin en 1938–39 et 1946–48]. Poznań.
Kostrzewski, J., Lubicz-Niezabitowski, E. and Jaroń, B. 1936. Osada bagienna w Biskupinie w powiecie żnińskim. Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych Instytutu Prehistorycznego U.P. w latach 1934 i 1935 [Un village fortifié sur le marais du premier âge du fer, dècouvert à Biskupin. Compte-rendu des fouilles des années 1934–1935]. Poznań.
Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 25–222.
Lech, J. 2004. Polish-German relations in archaeology in a short outline: a view from Warsaw. Archaeologia Polona 42: 35–45.
Liana, T. and Piętka, T. 1958. Sprawozdanie z badań w 1957 r. osadnictwa łużyckiego w Biskupinie, pow. Żnin [Sum.: Report on the 1957 Excavations of the Lusatian Settlement at Biskupin, Żnin District]. Wiadomości Archeologiczne 25 (3): 202–211.
Niewiarowski, W. (ed.) 1995. Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Toruń.
Niewiarowski, W., Noryśkiewicz, B., Piotrowski, W. and Sinkiewicz, M. 1995. An outline of natural and anthropogenic changes of geographical environment in the Biskupin area during the last 7000 years. Quaternary Studies in Poland 13: 77–88.
Piotrowska, D. 1997–1998. Biskupin 1933–1996: archaeology, politics and nationalism. Archaeologia Polona 35–36: 255–285.
Piotrowska, D. 2008. Prolegomena do archeologii Biskupina. Tom I: Bibliografia archeologiczna Biskupina 1933–1983. Warszawa.
Piotrowska, D. and Piotrowski, W. 1990. Biskupin: un habitat fortifié de la plaine polonaise daté de la transition Bronze/Fer. In M.-J. Roulière-Lambert (ed.), Une monde villageois. Habitat et milieu naturel en Europe de 2000 a 500 av. J.-C., 191–201. Lons-le-Saunier.
Piotrowski, W. 1998. The importance of the Biskupin wet site for twentieth-century Polish archaeology. In K. Bernick (ed.), Hidden dimensions: the cultural significance of wetland archaeology, 89–106. Vancouver.
Rajewski, Z. 1959. Settlements of a Primitive and Early Feudal Epoch in Biskupin and its Surroundings. Archaeologia Polona 2: 85–124.
Ważny, T. 2009. Dendrochronologia drewna biskupińskiego, czyli co drzewa zapisały w przyrostach rocznych [Sum.: Dendrochronology of the Biskupin timbers, or, what tree-rings of Biskupin have to say]. In L. Babiński (ed.), Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, Biskupińskie Prace Archeologiczne 7, 63–76. Biskupin.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

50

Start page:

207

End page:

217

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: