Obiekt

Tytuł: Szok Wielkiej Wojny – o traumie indywidualnej, traumie kulturowej oraz portretach gueules cassées we współczesnej literaturze brytyjskiej i francuskiej

Twórca:

Branach-Kallas, Anna

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (2018)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Agamben, Giorgio, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
2. Alexander, Jeffrey C., Trauma kulturowa i tożsamość zbiorowa, w: Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, przeł. Stanisław Burdziej, Jacek Gądecki, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010, s. 195-221.
3. Alexander, Jeffrey C., Shai M. Dromi, Trauma Reconstruction and Moral Restriction: The Ambiguity of the Holocaust for Israel, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. 107-132.
4. Alexander, Jeffrey C., Elizabeth Butler Breese, On Social Suffering and Its Cultural Construction, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. XI-XXXV.
5. Audoin-Rouzeau, Stéphane, Annette Becker, 14-18: Understanding the Great War, przeł. Catherine Temerson, Hill and Wang, New York 2014.
6. Barker, Pat, Odrodzenie, przeł. Ewa Krasińska, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
7. Barker, Pat, Toby’s Room, Penguin Books, London 2013.
8. Becker, Jean-Jacques, Jay Winter, Gerd Krumeich, Annette Becker, Stéphane Audoin-Rouzeau, Guerre et cultures 1914-1918, Armand Colin, Paris 1994.
9. Biernoff, Suzannah, Flesh Poems: Henry Tonks and the Art of Surgery, “Visual Culture in Britain” 2010 nr 11.1, s. 24-57.
kliknij tutaj, żeby przejść
10. Biernoff, Suzannah, The Rhetoric of Disfigurement in First World War Britain, „Social History of Medicine” 2011 nr 24.3, s. 666-685, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3223959/ [29 I 2015].
kliknij tutaj, żeby przejść
11. Branach-Kallas, Anna, Piotr Sadkowski, Comparing Grief in French, British and Canadian
12. Great War Fiction (1977-2014), Brill/Rodopi, Leiden 2018.
13. Butler Breese, Elizabeth, Claiming Trauma through Social Performance: The Case of Waiting for Godot, w: Narrating Trauma, Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. 213-236.
14. Caruth, Cathy, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1996.
15. Caruth, Cathy, Literature in the Ashes of History, The John Hopkins University Press, Baltimore 2013.
16. Clark, Christopher, Lunatycy. Jak Europa poszła na wojnę w roku 1914, przeł. Malwina i Tomasz Fiedorek, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2017.
17. Cohen, Deborah, The War Come Home: Disabled Veterans in Britain and Germany, 1914-1939, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2001.
kliknij tutaj, żeby przejść
18. Damousi, Jay, Mourning Practices, w: The Cambridge History of the First World War, tom 3: Civil Society, red. Jay Winter, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 358-364.
kliknij tutaj, żeby przejść
19. Delaporte, Sophie, Les Gueules cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre, Éditions Noêsis, Paris 1996.
20. Dugain, Marc, La Chambre des officiers, JC Lattès, Paris 1998.
21. Edkins, Jenny, Trauma and the Memory of Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
kliknij tutaj, żeby przejść
22. Edkins, Jenny, Time, Personhood, Politics, w: The Future of Trauma Theory: Contemporary Literary and Cultural Criticism, red. Gert Buelens, Sam Durrant, Robert Eaglestone, Routledge, London-New York 2014, s. 127-139.
kliknij tutaj, żeby przejść
23. Erikson, Kai, Notes on Trauma and Community, w: Trauma: Explorations in Memory, red. Cathy Caruth, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1995, s. 183-199.
24. Eyerman, Roy, Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity, w: Cultural Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Roy Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004, s. 60-111.
kliknij tutaj, żeby przejść
25. Feo, Katherine, Invisibility: Memory, Masks and Masculinities in the Great War, “Journal of Design History” 2007 nr 20.1, s. 17-27.
kliknij tutaj, żeby przejść
26. Freud, Sigmund, Żałoba i melancholia, przeł. Barbara Kocowska, w: Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, red. Kazimierz Pospiszył, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1991, s. 295-308.
27. Freud, Sigmund, Aktualne uwagi o wojnie i śmierci, w: Pisma społeczne, przeł. Aleksander Ochocki, Marcin Poręba, Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 25-49.
28. Freud, Sigmund, Poza zasadą przyjemności, przeł. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
29. Gehrhardt, Marjorie, The Men with Broken Faces: Gueules Cassées of the First World War, Peter Lang, Bern 2015.
kliknij tutaj, żeby przejść
30. Gillies Archives, http://www.gilliesarchives.org.uk/tonkspastels.htm.
31. Hartman, Geoffrey H., Wiedza traumatyczna i badania literackie, przeł. Jan Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 377-415.
32. Henry, Suzy, Disfigurement and Visible Difference: The Impact upon Personal and Personality Development and The Implications for Therapy, „Person-Centered & Experiential Psychotherapies” 2011 nr 10.4, s. 274-285.
kliknij tutaj, żeby przejść
33. Herman Lewis, Judith, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, przeł. Anna Kacmajor i Magdalena Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
34. Hynes, Samuel, A War Imagined: The First World War and English Culture, The Bodley Head, London 1990.
35. LaCapra, Dominick, Writing History, Writing Trauma, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 2001.
36. Leed, Eric J., No Man’s Land: Combat and Identity in World War I, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
37. Lemaitre, Pierre, Do zobaczenia w zaświatach, przeł. Joanna Polachowska, Oskar Hedemann, Albatros, Warszawa 2014.
38. Lerner, Paul, Historiographie de la psychiatrie de guerre, w: Histoire culturelle de la Grande Guerre, red. Jean-Jacques Becker, Armand Collin, Paris 2005.
39. Lifton, Robert J., The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, American Psychiatric Press, Inc., Washington-London 1996.
40. Luckhurst, Roger, The Trauma Question, Routledge, London-New York 2008.
41. Micale, Mark S., Hysterical Men: The Hidden History of Male Nervous Illness, Harvard University Press, Cambridge, MA 2008.
kliknij tutaj, żeby przejść
42. Micale, Mark S., Paul Lerner, Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870-1930, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
kliknij tutaj, żeby przejść
43. Olszewska, Maria Jolanta, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
44. Ouditt, Sharon, Myths, Memories, and Monuments: Reimagining the Great War, w: The Cambridge Companion to the Literature of the First World War, red. Vincent Sherry, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 245-260.
kliknij tutaj, żeby przejść
45. Poplawski, Paul, English Literature in Context, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
46. Rothberg, Michael, Między Paryżem a Warszawą. Pamięć wielokierunkowa, etyka i odpowiedzialność historyczna, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, przeł. Tomasz Bilczewski, Anna Kowalcze-Pawlik, red. Teresa Szostek, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013, s. 169-178.
47. Rothberg, Michael, Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
48. Seal, Graham, Inventing Anzac: The Digger and National Mythology, University of Queensland Press, St Lucia 2004.
49. Seltzer, Mark, Kultura rany, przeł. Agnieszka Rejniak-Majewska, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 313-358.
50. Shephard, Ben, A War of Nerves. Soldiers and Psychiatrists 1914-1994, Pimlicoe, London 2002.
51. Silverman, Max, Palimpsestic Memory: The Holocaust and Colonialism in French and Francophone Fiction and Film, Berghahn, New York-Oxford, 2014.
kliknij tutaj, żeby przejść
52. Smelser, Neil J., Psychological Trauma and Cultural Trauma, w: Cultural Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Roy Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004, s. 31-59.
kliknij tutaj, żeby przejść
53. Spasić, Ivana, The Trauma of Kosovo in Serbian National Narratives, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. 81-105.
54. Sztompka, Piotr, The Trauma of Social Change: A Case of Postcommunist Societies, w: Cultural Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Roy Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004, s. 155-195.
kliknij tutaj, żeby przejść
55. Tal, Kali, Worlds of Hurt: Reading the Literatures of Trauma, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
56. Tate, Trudi, Modernism, History and the First World War, Manchester University Press, Manchester-New York 1998.
57. Vance, Jonathan F., Death so Noble: Memory, Meaning and the First World War, University of British Columbia Press, Vancouver 1997.
58. Vermeulen, Peter, Biopolityka traumy, przeł. Jan Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 443-467.
59. Whitehead, Anne, War and Beauty: The Act of Unmasking in Pat Barker’s Toby’s Room and Louisa Young’s My Dear, I Wanted to Tell You, w: The Recovery of Beauty: Arts, Culture, Medicine, red. Corinne Saunders, Jane Macnaughton, David Fuller, Palgrave Macmillan, New York 2015, s. 217-234.
kliknij tutaj, żeby przejść
60. Widera-Wysoczańska, Agnieszka, Istota traumy prostej i złożonej, w: Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, red. Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska, Difin, Warszawa 2011, s. 21-63.
61. Winter, Jay, Sites of Mourning, Sites of Memory: The Great War in European Cultural History, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
62. Winter, Jay, Shell Shock, w: The Cambridge History of the First World War, tom 3: Civil Society, red. Jay Winter, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 310-333.
kliknij tutaj, żeby przejść
63. Young, Allan, The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, Princeton University Press, Princeton 1997.
kliknij tutaj, żeby przejść
64. Young, Louisa, Kochanie chcę ci powiedzieć, przeł. Ewa Siarkiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

12

Strona końc.:

36

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:119695 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.4.2

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-01

Liczba wyświetleń treści obiektu:

74

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/148067

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji