Object structure

Title:

Gry z konwencjami, realiami i demonologią słowiańską w "Innych baśniach" Zbigniewa Brzozowskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2018)

Creator:

Zarych, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

literary games ; Slavic demonology ; folk tales ; Zbigniew Brzozowski ; Oskar Kolberg

References:

1. Brzozowski Z. Baśń o Julii, żołnierzu i śmierci, „Gwiazda Polarna” 1989 nr 34.
2. Brzozowski Z. Baśń o Julii, żołnierzu i śmierci, „Przekrój” 1989 nr 2295.
3. Brzozowski Z. Człowiek w niebieskim mundurze albo: dlaczego w naszych czasach nie słyszy się o płanetnikach, „Przekrój” 1991 nr 2392.
4. Brzozowski Z. Człowiek w niebieskim mundurze albo: dlaczego w naszych czasach nie słyszy się o płanetnikach, „Pogranicza” 1994 nr 1.
5. Brzozowski Z. Inne baśnie, Siedmioróg, Wrocław 1991.
6. Brzozowski Z. Kilka czarodziejskich historii, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.
7. Brzozowski Z. Klabaternik, „Pogranicza” 1994 nr 1.
8. Brzozowski Z. Klabaternik, „Przekrój” 1993 nr 9.
9. Brzozowski Z. O autorze tej książki, „Pogranicza” 1994 nr 1.
10. Brzozowski Z. O rodzicach chłopca, który rósł niezwykle szybko, „Płomyk” 1989 nr 1 (wkładka).
11. Brzozowski Z. Ostatni płanetnik, „Pogranicza” 1994 nr 1.
12. Brzozowski Z. Złota kareta, PIW, Warszawa 1988.
13. Brzozowski Zbigniew (hasło), w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, T. 1, WSiP, Warszawa 1994.
14. Callois R. Żywioł i ład, tł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1973.
15. Chęcińska U. W łabędzim kręgu baśni Zbigniewa Brzozowskiego, „Guliwer”, 1996, nr 3.
16. Chrzanowska-Kluczewska E. Gry językowe w teoriach naukowych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk, Energeia, Warszawa 1997.
17. Chrzanowski M. Gra z rzeczywistością, w: Próg możliwości. Szkice krytyczne, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982.
18. Dylewska A. Elementy wierzeń ludowych w realistyczno-fantastycznym zbiorze opowiadań Zbigniewa Brzozowskiego „Złota Kareta”, „Literatura Ludowa” 2014, nr 6.
19. Dźwigoł R. Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2004.
20. Górski R. Oskar Kolberg. Zarys życia i działalności, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974.
21. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=115529 (dostęp: 13.02.2018)
22. https://slowianskibestiariusz.pl/bestiariusz/demony-wampiryczne/strzyga/ (dostęp: 10.01.2018)
23. Huizinga J. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1967.
24. Janus-Sitarz A. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, Universitas, Kraków 1997.
25. Jarzębski J. O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy, pod red. T. Bujnickiego i J. Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław 1977.
26. Kaden-Bandrowski J. Bitwa pod Konarami, Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., Kraków 1915.
27. Karasińska M. Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 1998.
28. Karpiński J. J. Z puszcz i lasów, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1971.
29. Kempiński A. M. Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Iskry, Warszawa 2001.
30. Kolberg O. Kaliskie i Sieradzkie, w: Dzieła Wszystkie, t. 46, PWM – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków–Warszawa 1967.
31. Kolberg O. Kieleckie, cz. II, w: Dzieła Wszystkie. T. 19, PWM – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków – Warszawa 1963.
32. Kolberg O. Krakowskie, cz. III, w: Dzieła Wszystkie, T. 7, PWM – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków – Warszawa 1962.
33. Kolberg O. Wielkie Księstwo Poznańskie, cz. VII, w: Dzieła Wszystkie. T. 15, PWM – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków–Warszawa 1962.
34. Kostecka W. Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2014.
35. Kośka M. Oskar Kolberg, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
36. Krajewska A. M. Naprawdę inne baśnie, „Guliwer” 1993, nr 1.
37. Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, T.I, Z teorii i dziejów folkloru, WL, Kraków 1980.
38. Libéra A. de Od lektury do parafrazy. Uwagi o cytacie w średniowieczu, tł. W. Maczkowski, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 2.
39. Ługowska J. Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Ossolineum, Wrocław 1981. Sulima R. Folklor i literatura, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.
40. Martuszewska A. Radosne gry. O grach/zabawach literackich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.
41. Nowacka E. Baśnie, które należy przeczytać..., „Nowe Książki” 1992 nr 10.
42. Pełka L. J. Polska demonologia ludowa, Iskry, Warszawa 1987.
43. Podgórscy B. i A. Wielka Księga Demonów Polskich – leksykon i antologia demonologii ludowej, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005.
44. Rożek M. Diabeł w kulturze polskiej: szkice z dziejów motywu i postaci, PWN, Warszawa–Kraków 1993.
45. Twardochleb B. (notował wypowiedź autora), „Głos Szczeciński” 1979, nr 137.
46. Twardochleb B. (wspomnienie pośmiertne) „Kurier Szczeciński” 24.03.1992.
47. Twardochleb B. Płanetnik z liceum czarnej magii, http://latarnia-morska.eu/en/pisarze-nieobecni-ksiki-zapomniane/146-o-zbigniewie-brzozowskim (dostęp: 13.02.2018).
48. Udziela S. Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego, mieszkającego po prawym brzegu Wisły, „Wisła” 1898, t. 12.
49. Wróblewska V. Początek utworu jako element gry z czytelnikiem w baśniach literackich, w: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią, pod red. M. Jakitowicz i R. Moczkodana, UMK, Toruń 2001.
50. Wróblewski T. Demony i wyobrażenia demonologiczne, w: Kultura ludowa Wielkopolski, t. III, red. J. Burszta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1967.
51. Zadura B. Urok smutnego dzieciństwa, w: Radość czytania, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980.
52. Zarych E. Wyobraźnia, Kolberg i demonologia słowiańska w Innych baśniach Zbigniewa Brzozowskiego, w: Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination, pod red. M. Dyras, A. Fidowicz, M. Grudy, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018.
click here to follow the link
53. Zwilnian Grabowski T. Uczeń Andersena (Szkic o Zbigniewie Belina-Brzozowskim), „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 1993, nr 1/2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

290

End page:

308

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.5.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: