Object structure

Name:

Długie, młyn wodny

Unified name:

Długie, młyn

ID number:

CeBaDoM/PL/07/WAM-a/./00522

Type of object:

obiekt dziedzictwa przemysłowego

Location:

Polska ; woj. kujawsko-pomorskie ; pow. rypiński ; gm. Wąpielsk ; Długie

Topographic location:

53°06'32.4"N 19°19'21.0"E

See the map:

53.109003, 19.322500 OpenStreetMap

Century:

XIX

Object type:

młyn wodny ; stacjonarny

Assignment:

zbożowy

State of preservation- mill building:

nieistniejący

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Sulimierski, F., Walewski, W., Krzywicki, J., & Chlebowski, B. (Eds.). (1880). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries), vol. 2. Warszawa, s. 36.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: