Obiekt

Tytuł: Nostalgia za przyszłością: życie jako opowieść w listach Juliusza Słowackiego do matki

Twórca:

Sikora, Agata

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2018)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Barker–Banfield G.J. The culture of sensibility. Sex and society in eighteenth-century Britain, Chicago University Press, Chicago 1992.
2. Bell M. Sentimentalism, ethics and the culture of feeling, Palgrave Macmillan UK, Basingstoke 2000.
kliknij tutaj, żeby przejść
3. Boym S. The future of nostalgia, Basic Books, New York 2001.
4. Campbell C. The romantic ethic and the spirit of modern consumerism, Basil Blackwell, Oxford 1989.
5. Cieśla M. Słowackiego mit o sobie, „Teksty” 1974, nr 3.
6. Cysewski K. Listy Słowackiego do matki. Problem obrazu autora, w: Poetyka przemiany człowieka w twórczości Juliusza Słowackiego: materiały międzynarodowej sesji naukowej, Olsztyn, 22-23 listopada 1995 roku, red. Marian Śliwiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1997.
7. Czermińska M. Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty drugie” 2011, nr 6.
8. Giddens A. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, PIW, Warszawa 2006.
9. Kurz I. Prawdziwe? Między jawą a snem. O filmach Anny Baumgart, w: „Magazyn Szum”, publ. 29.11.2013, http://magazynszum.pl/krytyka/iwona-kurz-o-annie-baumgart, dostęp 18.08.2018.
10. Kurz I. Ścieżki nowoczesności „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 1.
11. Kuziak M. Kreacje epistolograficzne Juliusza Słowackiego (zarys problematyki), w: Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000.
12. Lamarque P. On the distance between literary narratives and real-life narratives, in: Narrative and understanding persons, ed. D. Hutto, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
13. Lejeune Ph. Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, przeł. i przypisami opatrzyli M i P. Rodakowie, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4.
14. McLuhan M. Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, przeł. A. Wojtasik, wstęp G. Godlewski, red, naukowa G. Godlewski, K. Kukiełko-Rogozińska, NCK, Warszawa 2017.
15. Nawrocka E. „[...]list to nie słowo”. O listach Słowackiego do matki, Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
16. Reddy W. The navigation of feeling. A framework for the history of emotions, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
kliknij tutaj, żeby przejść
17. Rybicka E. Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, z. 4.
18. Rybicka E. Auto/bio/geo/grafie, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4.
kliknij tutaj, żeby przejść
19. Said E. W. Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991.
20. Schechtman M. The narrative self, in: The Oxford handbook of the self, ed. Sh. Gallagher, Oxford University Press, Oxford 2011.
kliknij tutaj, żeby przejść
21. Sikora A. Szczerość. O wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego polskiej praktyki epistolograficznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018 [w przygotowaniu].
22. Skwarczyńska S. Teoria listu, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1937.
23. Słowacki J. Listy do matki, oprac. Z. Krzyżanowska, Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, t. 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków 1979.
24. Słowacki J. Pisma prozą, cz. 2, oprac. W. Floryan, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1952.
25. Strawson G. Against Narrativity, Ratio” 2004, 17/4.
kliknij tutaj, żeby przejść
26. Sudolski Z. Juliusz Słowacki jako epistolograf – od apologii do kryzysu romantycznej epistolomanii, w: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku, red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków 1988.
27. Taylor Ch. Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1996.
28. Taylor Ch. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc i in., PWN, Warszawa 2001.
29. W kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego, oprac. S. Makowski, Z. Sudolski, red. E. Sawrymowicz, Warszawa 1960.
30. Wybraniec K. Kobieta jako adresat listów Juliusza Słowackiego, w: Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

267

Strona końc.:

282

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:119879 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.6.19

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

119

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/148901

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji