Object structure
Title:

Biograficzne punctum. Pisarstwo biograficzne Joanny Olczak-Ronikier w perspektywie tożsamościowej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2019)

Creator:

Romanowski, Marcin

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Janusz Korczak ; Joanna Olczak-Ronikier ; biografia ; tożsamość

References:

1. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995.
2. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, przekład przejrzał Z. Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
3. M. M. Bułat, „Żywotność hybrydy”. O nowej biografii dramaturga żydowskiego Jakuba Gordina, w: [M. Sugiera i inni], Nowe historie 03. Nowe biografie, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2012.
4. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy, PIW, Warszawa 1989.
5. A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, ŻIH, Warszawa 2012.
6. A. Chomiuk, Biomitografie Henryka Sienkiewicza, „„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2016, nr 4.
7. J. L. Clifford, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. A. Mysłowska, Czytelnik, Warszawa 1978.
8. M. Czermińska, Hipoteza autorstwa (O podmiocie dzieł wszystkich jednego autora), w: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, pod red. D. Śnieżki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996.
9. T. Czerska, Historia rodziny – rodzina w historii, w: Prywatne-publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
10. M. Dąbrowski, Rody polsko-żydowskie: dyskursywizacja tożsamości, w: Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, pod red. A. Molisak i Z. Kołodziejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
11. M. Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 1.
12. M. Grynberg, Rejwach, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2017.
13. F. Hoesick, Dom rodzicielski, t. 1, Ossolineum, Wrocław 1959.
14. R. Holmes, Footsteps. Adventures of a Romantic Biographer, Harper Press, London 1985.
15. I. Iwasiów, Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiecego po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
16. M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, wyd. 2, przejrz., i rozszerz., Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1998.
17. P. M. Kendall, The Art of Biography, W. W. Norton & Company, New York-London 1985.
18. J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, przypisy M. Ciesielska, posłowie J. Leociak, W.A.B., Warszawa 2012.
19. J. Korczak, Trzy prądy, „Społeczeństwo” 1910, nr 42.
20. D. Krawczyńska, G. Wołowiec Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska wobec Zagłady, praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej-Wald, D. Krawczyńskiej i J. Leociaka, ŻIH, Warszawa 2000.
21. B. Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holokaustu (1987-2003), Universitas, Kraków 2013.
22. Ł. Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
23. A. Landau-Czajka, Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006.
24. D. Laub, Bearing Witness, or the Vicissitudes of Listening, w: S. Felman, D. Laub Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, Routledge, New York– London 1992.
25. A. Leder, Żydzi, w: A. Leder Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
26. B. J. Lifton, The King of Children. A Biography of Janusz Korczak, Farrar, Straus and Giroux, New York 1988.
27. A. Maurois, Biography as a Means of Expression, w: A. Maurois Aspects of Biography, translated from the French by S. C. Roberts, Cambridge University Press, Cambridge 1929.
28. T. Mizerkiewicz, Autentyk odnaleziony. Kochana Maryniuchna Bogusławy Latawiec jako autobiografia rodzinna, „Dekada Literacka” 2004, nr 3.
29. H. Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak, Czytelnik, Warszawa 1957.
30. A. Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, Fundacja Pro Cultura Litteraria/Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
31. G. Niziołek, Polski teatr zagłady, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
32. J. Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, W.A.B, Warszawa 2011.
33. J. Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, Znak, Kraków 2012.
34. J. Olczak-Ronikier, Wtedy. O powojennym Krakowie, Znak, Kraków 2015.
35. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996.
36. J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historyczno-literackiego, w: Biografia-geografia-kultura literacka, pod red. J. Ziomka i J. Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław 1975.
37. J.-Ch. Szurek, Między historią a pamięcią: polski świadek Zagłady, przeł. A. Sianko, w: Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. B. Engelking, J. Leociaka, D. Libionki, A. Ziębińskiej-Witek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
38. M. Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003.
39. M. Zaleski, Kłopoty z monografią, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.
40. M. Zaleski, Natręctwo niepamięci naszej o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2016, nr 6.
click here to follow the link
41. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947 – ludowa reakcja na kryzys, Znak, Kraków 2012.
42. P. Zawadzki, Polska, w: Historia antysemityzmu 1945-1993, pod red. L. Poliakova, przekład A. Rasińska-Bóbr, O. Hedemann, Universitas, Kraków 2010.
43. J. Zgierski, Biografia biografa, „Dwutygodnik.com” 2017, http://www.dwutygodnik.com/artykul/7462-biografia-biografa.html [dostęp: 20.01.2018].

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

106

End page:

127

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.1.7

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: