Object

Title: Niepamięć o niebezpieczeństwach klasowych utożsamień

Creator:

Bohuszewicz, Paweł

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, http://recyklingidei.pl/althusser-ideologie-aparaty-ideologiczne-panstwa
2. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie (1793 – 1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
3. M. Berman, Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, „Universitas”, przeł. M. Szuster, Kraków 2006.
4. A. Bielik-Robson, Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic, „Teksty Drugie” 2017, nr 1.
click here to follow the link
5. A. Bielik-Robson, Romantyczne dopełnienie: komentarz do epifanii nowoczesnej Charlesa Taylora, w: taż, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, „Universitas”, Kraków 2000.
6. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
7. P. Bourdieu oraz L. J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
8. P. Brożek, Niepamięć, film dokumentalny; producent: Stowarzyszenie Folkowisko i Muzeum Historii Polski.
9. J. Burszta, Folkloryzm w Polsce, w: Folklor w życiu współczesnym, red. B. Linette, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznań 1970.
10. Co z tą pańszczyzną? Dyskusja po pokazie filmu niepamięć (udział w niej wzięli: Magdalena Bartecka, Herakliusz Lubomirski, Andrzej Leder i Michał Sutowski) https://www.mixcloud.com/krytykapolityczna/co-z-t%C4%85-pa%C5%84szczyzn%C4%85-dyskusja-po-pokazie-filmu-niepami%C4%99%C4%87/
11. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
12. A. Dauksza, O pewnym chłopskim geście. Od rabacji do Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 6.
click here to follow the link
13. E. Domańska, Historiografia insurekcyjna, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1 – 2.
14. S. Fish, Drogą antyformalistyczną aż do końca, przeł. A. Szahaj, w: tenże, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, „Universitas”, Kraków 2002.
15. P. Jamek, Dlaczego klaszczemy szlachcie?, „Stan Rzeczy” 2015, nr 2.
16. M. Janowski, Narodziny inteligencji 1750 – 1831, Instytut Historii PAN – Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008.
17. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
18. J. Majmurek, Czy ładnie mi w sukmanie?, http://krytykapolityczna.pl/kraj/majmurek-czy-ladnie-mi-w-sukmanie/
19. K. Marks, F. Engels, Manifest partii komunistycznej [brak nazwiska autora przekładu], „Krytyka Polityczna” 2010, nr 20 – 21.
20. R. Nycz, Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji, w: tenże, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2017.
click here to follow the link
21. Polska urojona, z Janem Sową rozmawia Dorota Wodecka, „Gazeta Wyborcza” 8 listopada 2013; http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,14919359,Polska_urojona.html.
22. T. Rakowski, Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól we współczesnej antropologii, „Teksty Drugie” 2017, nr 1.
click here to follow the link
23. R. Smoczyński, T. Zarycki Współczesne polskie elity postszlacheckie w kontekście europejskim, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 1.
click here to follow the link
24. A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944 – 1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
25. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, „Universitas”, Kraków 2011.
26. Ch. Taylor Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Znak, Kraków 2010.
27. A. Zajączkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura, Semper, Warszawa 1993.
28. T. Zarycki, Pan, http://publica.pl/teksty/zarycki-pan-55491.html

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

384

End page:

401

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120087 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.1.26

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 5, 2020

Number of object content hits:

61

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/149043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information