RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego = Changes of the hydrographic network and area under in the context of the Middle Obra melioration (central Wielkopolska region) in the light of historical data and cartographic material

Creator:

Hildebrandt-Radke, Iwona ; Przybycin, Jan

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Białobok S., 1971, Wzrost lesistości i zadrzewienia a bilans wodny, Las Polski, 45, 12, s. 10.
2. Błaszczyk H., 1974, Rozwój lesistości Wielkopolski, Kronika Wielkopolski, 3(4), s. 3–73.
3. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I., 2008, Problemy oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532.
4. Bykowski J., Napierała M., 2010, Efektywność ekonomiczna odbudowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych Kościańskiego Kanału Obry w ocenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 548, cz. I, s. 89–102.
5. Bykowski J., Przybyła Cz., 2010, Aktualne problemy funkcjonowania spółek wodnych na przykładzie działalności Spółki Wodnej Melioracji Nizin Odrzańskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 548, cz. I, s. 103–111.
6. Dynowska A., 1988, Przemiany stosunków wodnych, [w:] L. Starkel (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław, s. 137–153.
7. Graf R., Kaniecki A., Medyńska-Gulij B., 2008, Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 59, s. 11–27.
8. Hilczerówna Z., 1967, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
9. Hładyłowicz K.J., 1932, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 12, Lwów.
10. Kaniecki A., 1991, Problem odwodnienia Niziny Wielkopolskiej w ciągu ostatnich 200 lati zmiany stosunków wodnych, [w:] Materiały Konferencji „Ochrona i racjonalnewykorzystanie zasobów wodnych w Regionie Wielkopolski”, Poznań, 18 grudnia1981, Urząd Wojewódzki, Poznań, s. 77–80.
11. Kaniecki A., 2007, Atrakcyjność starych przekazów kartograficznych dla współczesnych badań środowiskowych, [w:] B. Medyńska-Gulij, L. Kaczmarek (red.), Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11–22.
12. Kaniecki A., Brychcy D., 2010, Średniowieczne młyny wodne i ich wpływ na przemiany stosunków wodnych na przykładzie zlewni Obry Skwierzyńskiej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 61(1), s. 145–156.
13. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
14. Kosturkiewicz A., Kędziora A., 1995, Problemy gospodarowania wodą na obszarach rolnych, [w:] Ryszkowski L, Bałazy S. (red.), Zasady ekopolityki w rozwoju obszarów wiejskich, PAN, Poznań, s. 73–98.
15. Krygowski B., 1961, Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. 1. Geomorfologia, PWN, Poznań.
16. Krygowski B., 1972, Nizina Wielkopolska, [w:] R. Galon (red.), Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski, PWN, Warszawa, s. 186–223.
17. Kurnatowski S., 1968, Osadnictwo i jego rola w kształtowaniu krajobrazu, Folia Quaternaria, 29, s. 183–197.
18. Lipiński J., 2006, Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań, Acta Scientarum Polonarum Formatio Circumiectus, 5 (1), s. 3–15.
19. Mapa hydrograficzna 1:50 000, 2001, arkusz M-33-10-A Leszno-Północ, Główny Geodeta Kraju, Rzeszów.
20. Ostromęcki J., 1957, Wstęp do melioracji wodnych, PWRiL, Warszawa.
21. Paluch J., 2006, Wielkopolskie Spółki Wodne 1842–1918, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Wągrowiec.
22. Przybyła Cz., 2008, Melioracje rolne (wodne) w Wielkopolsce na przestrzeni dwóch wieków na przykładzie melioracji w zlewni rzeki Obry, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 25, Szreniawa, s. 359–376.
23. Przybyła Cz., Mrozik K., Bykowski J., Kozaczyk P., Sielska I., 2008, Niedobory wody i potrzeby nawodnień w zlewni Kościańskiego Kanału Obry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532.
24. Wilgat T., 1991, Zmiany stosunków wodnych pod wpływem gospodarki, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski – środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, s. 205–223.
25. Winiecki A., Drabiński A., 1995, Melioracje a ochrona przyrody – niezbędny kompromis, [w:] L. Tomiałojć (red.), Ekologiczne aspekty melioracji wodnych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 107–121.
26. Wykowski J., 2006, Polskie lasy w Europie, Fakty. Magazyn Gospodarczy, 1 (19), styczeń/luty.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

323

End page:

342

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:2642 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information