Object structure

Title:

Małżoraczki (Ostracoda) zbiornika zaporowego w Goczałkowicach ; Muschelkrebse (Ostracoda) im Staubecken von Goczałkowice

Creator:

Krzyżanek, Edward

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 129

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Goczałkowice Reservoir

References:

Bronstein Z. S. 1947. Ostracoda priesnych vod. Fauna SSSR, Akad. Nauk SSSR, II. 1.
Ćwiertnia J. 1962. Zarastanie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w ciągu pięciu lat po spiętrzeniu. Acta Hydrobiol. 4, 3-4: 301-320.
Jančařik A. 1949. Prispevek k poznani rodu Cyclocypris (Ostracoda) s popisem noveho druku. Prir. Sbornik Ostr. Kraje, 1-26.
Klekovski R. 1952. Studia nad małżoraczkami (Ostracoda) wód śródlądowych, słonych i siarczanych. Acta Zool. Oecol. Univ. Lodziensis 19: 1-36.
Klie W. 1938. Kriebstiere oder Grustacea. III. Ostracoda Muschelkrebse. Die Tierwelt Deutschlands, 34: 1-230.
Lande A. 1892. Notatki Karcynologiczne. Kosmos, Lwów, 11-12, 561-565.
Minkiewicz S. 1917. Skorupiaki jezior tatrzańskich. Zarys fizjograficzno-faunistyczny. Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. PAU seria III, 16b: 389-447.
Ponyi J. 1962. Zoologische Untersuchung der Rohrichte des Balaton. I. Krebse (Crustacea). Annal. Biol. Tihany 29: 129-163.
Schäfer H. W. 1936. Copepoden und Ostracoden aus schlesischen Gewässern. Abb. naturf. Ges. 32, 3: 65-80.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Sywula T. 1965. Małżoraczki (Ostracoda) Wielkopolskiego Parku Narodowego. PZN. Tow. Przyj. Nauk. Prace monograficzne nad przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem, 5, 2: 1-26.
Wierzejewski A. 1883. Zarys fauny stawów tatrzańskich. Pam. Tow. Tatrz. 8: 95-123.
Wierzejewski A. 1896. Przegląd fauny skorupiaków galicyjskich. Spraw. Kom. Fizjogr. Akad. Umiej., Kraków, 31: 160-215.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

2

Start page:

123

End page:

129

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

ger

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: