Obiekt

Tytuł: Opozycja „romans” – powieść wobec problemów historii literatury

Twórca:

Bohuszewicz, Paweł

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. The Ancient Novel and Beyond, ed. S. Panayotakis, M. Zimmerman, W. Keulen, Brill, Leiden–Boston 2003.
2. J. Bachórz, Anatomia romansowej heroiny, „Teksty Drugie” 1977, nr 2.
3. R. Barthes, S/Z, przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
4. A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1973.
5. F. Bernatowicz, Nierozsądne śluby. Listy dwojga kochanków ma brzegach Wisły mieszkających, w: Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1971.
6. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność: pytania o współczesną formę duchowości, „Universitas”, Kraków 2000.
7. P. Bohuszewicz, Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
8. P. Bohuszewicz, Od „romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku–pierwsza połowa XIX wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
9. P. Bohuszewicz, „Pan Podstoli”: międzygatunkowe oscylowanie tekstu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2017, nr 4.
10. F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, w: tenże, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa 1971.
11. The Cambridge Companion to Greek and Roman Novel, ed. T. Whitmarsh, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
12. P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, przeł. E. Bąkowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.
13. K. Dmitruk, Publiczność południa XVIII wieku, w: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice red. T. Kostkiewiczowa, „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992.
14. M. A. Doody, The True Story of the Novel, Rutger University Press, New Brunswick – New Jersey 1997.
15. H. Dziechcińska, Przeszłość i teraźniejszość w kulturze czasów saskich, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.
16. R. Freedman, The Possibility of a Theory of the Novel, w: The Disciplines of Critism, ed. P. Demetz in., Yale University Press, New Haven–London 1968.
17. N. Frye, The Secular Scripture. A Study of the Structure of Romance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London 1976.
18. B. Fuchs,Romance, Taylor & Francis e-Library 2004.
kliknij tutaj, żeby przejść
19. M. Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
20. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
21. M. Klimowicz, Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku, „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 4.
22. M. Klimowicz, Oświecenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972.
23. M. Klimowicz, Sarmatyzm oświecony, „Prace Literackie Uniwersytetu Wrocławskiego” 1970, z. 11 – 12.
24. T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
25. J. Krzyżanowski, Romans pseudohistoryczny w Polsce wieku XVI, Skł. gł. Kasa im. J. Mianowskiego, Kraków 1926.
26. I. Maciejewska, Miejsce „Przydatku do uwag” Aleksandra Pawła Zatorskiego w procesie kształtowania się języka polskiej prozy powieściowej, „Prace Językoznawcze” 2008, nr 10.
27. J. Maciejewski, Oświecenie, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2006.
28. J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty” 1974, z. 4.
29. R. Magryś, Bohater literacki powieści stanisławowski. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
30. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą Od początków do schyłku XX wieku, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
31. M. McKeon, The Origins of the English Novel 1600 – 1740, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 2002.
32. T. Michałowska, Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. Analiza struktury gatunkowej, w: Problemy literatury staropolskiej, seria 1, red. J. Pelc, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1972.
33. J. Miszalska, „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, „Universitas”, Kraków 2003.
34. B. Otwinowska, Ingenium, hasło w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1998.
35. M. Parkitny, Klasycyzm – oświecenie – nowoczesność, w: Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.
36. M. Parkitn, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
37. R. Rorty, Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2009.
38. Rozmowa Niklasa Luhmanna z Gerhardem Johannem Lischką, przeł. W. Wojtowicz, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, „Universitas”, Kraków 2006.
39. S. J. Schmidt, O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3.
40. Z. Sinko, Powieść, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2006.
41. Z. Sinko, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968.
42. J. Sławiński, Dzieło – Język – Tradycja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
43. K. Stasiewicz, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2014.
44. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, „Universitas”, Kraków 1993.
45. I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, przeł. A. Kreczmar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.
46. J. Ziomek ,Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, w: tenże, Prace ostatnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
47. P. Żbikowski, Sytuacja startowa polskiej powieści, czyli o strukturze genologicznej „Pana Podstolego”, [w:] Cykl i powieść, red. K. Jakowska, D. Kulesza i K. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

42

Strona końc.:

64

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120920 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.5

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

23

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/150250

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji