Obiekt

Tytuł: O kategorii charakteru lirycznego w poetyce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Twórca:

Ryczek, Wojciech

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Abramowska J., „Eneida” czytana przez Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Pamiętnik Literacki” LXXII, z. 3 (1981), s. 3–38.
2. Bruss K., Graff R., Style, Character, and Persuasion in Aristotle’s Rhetoric, „Advances in the History of Rhetoric”, vol. 8 (2005), s. 39–72.
kliknij tutaj, żeby przejść
3. Burkard T., Die Rezeption Horazischer Lyrik in Sarbiewskis poetologischer Schrift Characteres lyrici, seu Horatius et Pindarus, w: Sarbiewski: Der polnischen Horaz, hrsg. E. Schäfer, Gunter Narr Verlag, Tübingen 2006.
4. Burns E., Character: Acting and Being on the Pre-Modern Stage, Macmillan, Basingstoke 1990.
kliknij tutaj, żeby przejść
5. Campbell J. S., Animae Dimidium Meae: Horace’s Tribute to Vergil, „The Classical Journal” vol. 87 (1987), s. 314–318.
6. Czechowicz A., O alegorii naturalnej w dawnej teorii poezji heroicznej, „Teksty Drugie”, z. 1 (2015), s. 253–272.
7. Douglass R. B., Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej, przeł. W. Krajka, „Pamiętnik Literacki” LXVIII, z. 1 (1977), s. 203–210.
8. Eden K., The Rhetorical Tradition and Augustinian Hermeneutics in De doctrina christiana, „Rhetorica” 1 (1990), s. 45–63.
kliknij tutaj, żeby przejść
9. Fahnestock J., Rhetorical Style. The Uses of Language in Persuasion, Oxford University Press, Oxford 2011.
kliknij tutaj, żeby przejść
10. Farrell J., Ancient Commentaries on Theocritus’ Idylls and Virgil’s Eclogues, w: Classical Commentaries. Explorations in a Scholarly Genre, eds. Ch. S. Kraus, Ch. Stray, Oxford University Press, Oxford 2016.
kliknij tutaj, żeby przejść
11. Fumaroli M., L’Âge de l’éloquence: rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Droz, Genève 2002.
12. Gallucius Sabinus T., Orationum volumina duo, Coloniae: apud Ioannem Crithium sub signo Galli, Annno 1618.
13. Garver E., Aristotle’s Rhetoric. An Art of Character, University of Chicago Press, Chicago 1994.
14. Genette G., Gatunki, „typy”, tryby, przeł. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki” LXX (1979), z. 2, s. 269–307.
15. Górski J., De generibus dicendi / O rodzajach wymowy, wydał i przeł. R. Sawa, Neriton, Warszawa 2010.
16. Krzywy R., Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2014.
17. Madyda W., Jakub Górski, filolog-humanista w Akademii Krakowskiej w XVI wieku, „Meander” 19, 1964, s. 490–511.
18. McGinness F. J., Right Thinking and Sacred Oratory in Counter-Reformation Rome, Princeton University Press, Princeton, NY 1995.
kliknij tutaj, żeby przejść
19. Michałowska M., Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970.
20. Michałowska T., Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, PWN, Warszawa 1982.
21. Michałowska T., Średniowieczna teoria literatury w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
22. Mikołajczak A., Jan Kochanowski w Characteres lyrici M. K. Sarbiewskiego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium 7 (1988), s. 183–198.
23. Morawski K., Jakub Górski. Jego życie i dzieła, Kraków 1892.
24. Moss J. D., The Rhetoric Course at the Collegio Romano in the Latter Half of Sixteenth Century, „Rhetorica” 2 (1988), s. 137–151.
kliknij tutaj, żeby przejść
25. Otwinowska B., Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku (Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967.
26. Plett H. F., Rhetoric and Renaissance Culture, De Gruyter, Berlin 2004.
kliknij tutaj, żeby przejść
27. Quadlbauer F., Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen Mittelalter, Wien 1962.
28. Reynolds S., Medieval Reading. Grammar, Rhetoric and the Classical Text, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
29. Ryczek W., Renesansowe teorie figuratywności (II): Jakub Górski, „Pamiętnik Literacki” CVIII (2017), z. 3, s. 101–119.
kliknij tutaj, żeby przejść
30. Rynduch Z., Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1967.
31. Sarbiewski M. K., Wykłady poetyki (Praecepta poetica), przeł. i oprac. S. Skimina, Ossolineum, Wrocław-Kraków 1958.
32. Sarnowska-Temeriusz E., Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, PWN, Warszawa 1995.
33. Sarnowska-Temeriusz E., Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
34. Segre C., Poetyka, przeł. P. Salwa, „Pamiętnik Literacki” LXXVIII (1987), z. 1, s. 255–278.
35. Sinko T., Poetyka Sarbiewskiego, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU”, LVIII, nr 3, Kraków 1918.
36. Ulčinaitė E., Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego, Zakład Narodow im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984.
37. Werpachowska A., Retoryka jako sposób myślenia o tekście, „Pamiętnik Literacki” LXXXI (1990), z. 1, s. 119–130.
38. Ziomek J., Prace ostatnie, PWN, Warszawa 1994.
39. Ziomek J., Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

65

Strona końc.:

81

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120921 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.6

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

22

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/150251

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji