Object

Title: Retoryka tekstologii

Creator:

Cybulski, Łukasz

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. S. Awierincew, Pochwalnoje słowo fiłołogii, „Junost’” 1969 (1), przeł. E. Skalińska.
2. S. Awierincew, Pochwała filologii, „Colloquia Litteraria” 2014 17(2).
click here to follow the link
3. J. Bryant, The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen, University of Michigan Press, Ann Arbor 2002.
click here to follow the link
4. Ł. Cybulski, Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w.: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
5. A. Dąbrówka, Autorstwo uczestniczące, w: Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
6. T. Gałuszka, Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich, Kwartalnik Historyczny” 2010 117(4).
7. S. Gindin, Czym jest filologia i jaką strukturę ma dzisiaj, przeł. M. Prussak, w: Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wyb. M. Prussak, przeł. M. Prussak et al., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
8. R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
9. A. Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2003.
10. M. Kazańczuk, O „Historyjach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2009.
11. M. Kazańczuk, Barokowy romans na kanwie średniowiecznej fabuły. O „Magielonie” Tomasza Nargielewicza, w: Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013.
12. J. Kłoczowski, Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej obojga (wielu) narodów, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2008.
13. A. Kochan, „Źwierciadło” Mikołaja Reja. Studium o utworze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
14. Historie świeże i niezwyczajne, oprac. T. Kruszewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961.
15. T. Kruszewska-Michałowska, „Różne Historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
16. A. Markiewicz, Osiemnastowieczne inwentarze jako źródło do dziejów klasztorów prowincji ruskiej dominikanów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013 61(1).
17. T. Michałowska, Romans, w: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok), red. T. Michałowska et al., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
18. J. Niedźwiedź, Sylwa retoryczna. Reprezentacja kultury literackiej XVII i XVIII wieku, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009.
19. R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
20. M. Prussak, Filolog w poszukiwaniu dwudziestowiecznej tożsamości. Zamiast wstępu, w: Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wyb. M. Prussak, przeł. M. Prussak et al., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
21. S. Szarzyński, Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, w: idem, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

93

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120923 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 17, 2020

Number of object content hits:

21

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Cybulski Ł. - Retoryka tekstologii Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information