Object structure
Title:

Kompleks Anteusza. O starym i nowym regionalizmie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Creator:

Siewior, Kinga ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

nowy regionalizm ; przestrzeń ; lokalność ; centra ; peryferie ; literatura polska

References:

1. D. Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przekł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
2. Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, D. Lisak-Gębala, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2015.
3. Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, M. Mikołajczak, Universitas, Kraków 2014.
4. M. Mikołajczak, Między mimikrą a rebelią. Pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 283-305.
5. Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2012.
6. R. Nycz, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie” nr 5 2010, s. 167-184.
7. P. O'Connor, Home: The foundations of Belonging, Routledge, New York 2018.
8. Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Universitas, Kraków 2016.
9. Regionalizm literacki – historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2017.
10. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

117

End page:

131

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.10

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: