Object structure
Title:

Kazania wzorcowe ks. Piotra Skargi – popis czy bryk?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Creator:

Gruchała, Janusz S.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Piotr Skarga ; sixteenth-century sermons ; theory of preaching ; Kazania przygodne ; Sermons on Various Occasions ; genre of sermons

References:

1. J. Abramowska, Gatunek i temat, w: taż Rekonstrukcje i konstrukcje. Studia literackie, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003.
2. J. Abramowska, Staropolska genologia i problemy syntezy historycznoliterackiej, w: Rekonstrukcje i konstrukcje. Studia literackie, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003.
3. A. Berga, Un prédicateur de la cour de Pologne sous Sigismond III, Piotr Skarga…, Societé Françoise d’Imprimerie et de Librairie, Paris 1916.
4. M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 1: Teologia humanistyczna, pod red. M. Rechowicza, TN KUL, Lublin 1975.
5. J. Gruchała, Kaznodzieja – drukarz – odbiorca. Tekst oratorski w oczach edytora, w: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.
6. K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII wieku, PAU, Kraków 1921.
7. M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
8. M. Korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, PAX, Warszawa 1971.
9. J. T. Maciuszko, Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku. Charakterystyka – analiza porównawcza – recepcja, ChAT, Warszawa 1987.
10. Z. Pilch, Wykład zasad kościelnej wymowy, Pallotinum, Poznań 1958.
11. D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Ossolineum, Wrocław 1992.
12. W. Ryczek, Rhetorica Christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego, UNUM, Kraków 2011.
click here to follow the link
13. S. Sapiński, Badania źródłowe nad kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skragi, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Kraków 1924.
14. P. Skarga, Kazania o siedmi sakramentach Kościoła św. Katolickiego …, A. Piotrkowczyk, Kraków 1600.
15. A. Węgierski, Kaznodzieja zborowy to jest sposób odprawowania nabożeństwa zborowego…, A. Hünefeld, Gdańsk 1646.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

149

End page:

170

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: