Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Rozmowy chrystyjańskie Marcina Czechowica– katechizm czy dialog?

Twórca:

Ryszka-Kurczab, Magdalena

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

I Źródła
1. M. Czechowic, Rozmowy chrystyjańskie, które z greckiego nazwiska dyjalogami zowią, a ty je nazwać możesz wielkim katechizmem, w których są rozmaite gadania o przedniejszych artykułach wiary chrystyjańskiej, a z osobna o żydowskich gadkach, którymi Pana Jezusa Chrystusa i Ewanjeliją wyniszczyć chcą, Aleksy Rodecki, Kraków 1575.
2. M. Czechowic, Rozmowy chrystyjańskie, oprac. A. Linda, M. Maciejewska, L. Szczucki, Z. Zawadzki, PWN, Warszawa-Łódź 1979.
3. M. Czechowic, Odpis Jakuba Żyda z Bełżyc na dyjalogi abo rozmowy Marcina Czechowica, na który zaś odpowieda Jakubowi Żydowi tenże Marcin Czechowic, Aleksy Rodecki, Kraków, 1581.
4. [J. Niemojewski?], Krótkie a prawdziwe opisanie dysputacyjej, która była w Lewartowie 1592 d<nia> 13 i 14 stycznia…[Sebastian Sternacki, Kraków] 1592.
5. S. Szamotulski [H. Powodowski?], Dysputacyja księdza Hieronima Powodowskiego z ministrem zboru nowoariańskiego śmigleckiego Janem Krotowicjuszem. O niektórych artykułach przedwiecznego bóstwa Syna Bożego i Trójce Przenaświętszej…, Jan Wolrab, Poznań 1581.
6. [M. Śmiglecki], Dysputacja wileńska, którą miał ksiądz Marcin Śmiglecki Societatis Iesu z ministrami ewanjelickimi […] O jednej widomej głowie Kościoła Bożego, Drukarnia Łazarzowa, Kraków 1599.
7. [H. Powodowski], Dysputacyia wtóra księdza Hieronima Powodowskiego z śmigielskimi różnobożany. O trzech personach w jednymże bóstwie i o krzczeniu małych dziatek… Barbara Wolrab i dziedzice Jana Wolraba, Poznań 1592.
II Literatura przedmiotu
1. L. Bianchi, From Jacques Lefèvre d’Etaples to Giulio Landi. Uses of the dialogue in renaissance aristotelianism, w: Humanism and Early Modern Philosophy ed. J. Kraye and M. W.F. Stone, London Studies in History of Philosophy, Routledge, London-New York 2000, s.41-58.
2. A. Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, oprac. I posłowie L. Szczucki, PIW, Warszawa 1962.
3. C. Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialoge 1200-1400. Literaturhistorische Studie und Reportorium, Brill, Leiden 2007.
kliknij tutaj, żeby przejść
4. V. Cox, The Renaissance dialogue. Literary dialogue in its social and political contexts: Castiglione to Galileo, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
kliknij tutaj, żeby przejść
5. M. Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
6. M. Hawrysz, „Rozmowy chrystyjańskie” Marcina Czechowica jako komunikat kształtujący wspólnotę arian, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, Tom IV: Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, przy udziale J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s.181-193.
7. M. Hawrysz, Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica (rekonesans), „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”2009 nr 8, s. 59-70.
8. J. Kampe, Problem „Reformationsdialog”. Untersuchungen zu einer Gattung in reformatorischen Medienwettstreit, Beiträge zur Dilogforschung vol. 14, Niemeyer, Tübingen 1997.
kliknij tutaj, żeby przejść
9. S. Kot, Marcin Czechowic, [s. n.] Kraków 1938.
10. D. Kuźma, Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2002.
11. D. Marsh, The quattrocento dialogue, classical tradition and humanist Iinnovation, Harvard Studies in Comparative Literature vol.35, Harvard University Press, Cambridge 1980.
12. Möglichkeiten des Dialogs. Structur und Funktion einer literarichen Gattung zwischen Mittelalter und Renaissance in Italien, ed. K. W. Hempfer, Text und Kontent, vol. 15, Steiner, Stuttgart 2002.
13. Słownik polszczyzny XVI wieku. T.X., kom. red S. Bąk [et al.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
14. L. Szczucki, Marcin Czechowic. Studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego XVI w., PWN, Warszawa 1964.
15. K. Szymanek, Argument z podobieństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
16. S. Tworek, Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w latach 1570-1598, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” 1955, nr 10, s. 21-48.
17. M. Wajsblum, Dyteiści małopolscy. Stanisław Farnowski i Farnowianie, „Reformacja w Polsce", 1928, nr. 5, s. 32-97.
18. O. Weijers, In search of the truth. A history of disputation techniques from antiquity to early modern times, Studies on the Faculty of Arts History and Influence, vol.1, Brepols Publishers, Turnhout 2013.
kliknij tutaj, żeby przejść
29. K. Wilson,The Continuity of Post-Classical Dialogue, „Cithara” 1981, nr 21, s. 23-44.
20. S. Zachorowski, Najstarsze synody arian polskich, „Reformacja w Polsce” 1921, nr 1, s. 208-235.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

187

Strona końc.:

205

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120930 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.15

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-07-28

Data dodania obiektu:

2020-04-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

48

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

91

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/150260

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji