Object

Title: Józef Japola (1945-2018) – badacz, nauczyciel, człowiek

Creator:

Fitas, Adam

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Bickerton D., Prolegomena do lingwistycznej teorii metafory, przeł. J. Japola, „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, Lublin 1976.
2. Black M., Metafora, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971 z. 3.
3. Brooks C., Ironia, przeł. J. Japola, „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, Lublin 1968.
4. Crane R.S., Koncepcje struktury poetyckiej we współczesnej krytyce literackiej, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 2.
5. Dickinson S., Norwid a dzieje Johna Browna, przeł. J. Japola, „Studia Norwidiana” 1990 nr 8.
6. Elzenberg H., O funkcji komunikatywno-poznawczej wysławiania się obrazowego. Punkty wyjścia dla logiki przenośni i porównania, w: tenże, Wartość i człowiek, Toruń 1960.
7. Hester M.B., Obrazowość i wolne skojarzenia, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971 z. 3.
8. Japola J., Amerykańska Religion and Literature – nowa odsłona, w: Veritatem in Caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin biskupa Jana Śrutwy, red. ks. bp W. Depo, ks. bp M. Leszczyński, ks. T. Guz, P. Marzec, Lublin 2011.
9. Japola J., Badania nad relacją religia-literatura w Stanach Zjednoczonych, „Roczniki Humanistyczne” 1996 z. 1.
10. Japola J., Defending Literature: Polish Studies of the Sacred versus American Literature-Religion Criticism w: Catholic Universities in the New Europe, edited by Ch. Grabowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Lublin 2005.
11. Japola J., John Updike: „Gołębie pióra”, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 37.
12. Japola J., Ku istocie metafory. Neotomistyczna propozycja R.R. Boyle’a, „Roczniki Humanistyczne” 1973 z. 1.
13. Japola J., Laudacja w: Janusz Sławiński. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2007.
14. Japola J., Metafora a teoria aktów mowy, w: Studia o metaforze II, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1983.
15. Japola J., Metafora: poszukiwanie nowego aspektu, „Studia Semiotyczne” VIII, 1978.
16. Japola J., Polskie prace o metaforze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1990 z. 72.
17. Japola J., Poprawianie Arystotelesa albo I.A. Richardsa teoria metafory, „Roczniki Humanistyczne” 1971 z. 1.
18. Japola J., Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiazdach (nie tylko) filmowych, „Teksty Drugie” 2001 z. 1.
19. Japola J., Próby lingwistycznego ujęcia metafory, „Roczniki Humanistyczne” 1976, z. 1.
20. Japola J., Religia a literatura – koniec projektu?, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 2008.
21. Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin 1998.
22. Japola J., Z pogranicza literatury i religii, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. XXXVII, Spring 1979.
23. Metaphor II. A Classified Bibliography of Publications 1985 to 1990, compiled by J.P. van Noppen & E. Hols, Amsterdam 1990.
24. van Noppen J.P., de Knop S., Jongen R. Metaphor. A Bibliography of Post-1970 Publications, Amsterdam – Philadelphia 1985.
click here to follow the link
25. Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. i wstęp J. Japola, Lublin 1992.
26. Opacka A., Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności, Katowice 1998.
27. Sapir E., Mowa jako rys osobowości, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1972 z. 3.
28. Shibles W. A., Metaphor. An Annotated Bibliography and History, Wisconsin 1971.
29. Wellek R., Amerykańskie badania literackie w ostatnim dziesięcioleciu, „Pamiętnik Literacki” 1974 z. 1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

354

End page:

366

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120940 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.25

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 17, 2020

Number of object content hits:

9

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150270

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information