Object structure
Title:

Wibracje Mitsuku. Archiwum głosu Mirona Białoszewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Creator:

Karpowicz, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Miron Białoszewski ; archive ; voice ; spoken word ; everyday genres ; oral storytelling ; magnetic tape ; performance ; Stańczakowa, Jadwiga ; community ; conviviality

References:

1. Białoszewski Miron, Chamowo, PIW, Warszawa 2008, s. 149.
2. Białoszewski Miron, Mówienie o pisaniu; O tym Mickiewiczu jak go mówię w: Proza stojąca, proza lecąca. Teksty rozproszone i niepublikowane, PIW, Warszawa 2015.
3. Białoszewski Miron, Nagrania magnetofonowe, Muzeum Literatury w Warszawie.
4. Białoszewski Miron, Tajny dziennik, Znak, Kraków 2012.
5. Białoszewski Miron, Szumy, zlepy, ciągi, PIW, Warszawa 2014.
Czasopisma:
1. Bartmiński Jerzy, Opozycja ustności i literackości, „Literatura Ludowa” 1989, nr 1.
2. Hejmej Andrzej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 5.
3. Karpowicz Agnieszka, Powiedziane - zasłyszane - zapisane. Przepisywanie "z życia" w literaturze polskiej lat 70. XX wieku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014 z. 2.
4. Matte Hélène, Zumthor : lettres & nuances, „Post-scriptum” 2016 nr 19, http://www.post-scriptum.org/19-06-zumthor-lettres-nuances/.
5. Kopciński Jacek, Człowiek transu: magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011 nr 4.
6. Poprawa Adam, Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.
7. Rosier Laurence, Singer ou de la répétition des mots à l’imitation des corps, „Itinéraires. Littérature. Textes. Cultures” 2009 nr 1, https://itineraires.revues.org/331.
https://doi.org/10.4000/itineraires.331
8. Simard-Houle Mélodie, Dédoublement de la voix narrative et construction des figures de l’auteur chez Jean Lorrain, „ Discours Social” 2010, vol. XXXIV, http://legremlin.org/index.php/ouvrages/fictionsduchamplitteraire/33-articlepublicationfictionsdedoublement.
9. Sobolewski Tadeusz, Jadwiga, Miron, Hoża, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 2.
10. Wiedemann Adam, Pożegnanie "żywej mowy". W 20-lecie śmierci Mirona Białoszewskiego (1922-1983): o poecie i jego literackich spadkobiercach, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 25.
Monografie i artykuły w monografiach:
1. Ambroziak Natalia, „To tylko rodzaj czasu. Płeć czasu”. Białoszewskiego radio z babą, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514886.pp.165-184
2. Bauman Richard, Sztuka słowa jako performance, przeł. Grzegorz Godlewski, w: Literatura ustna, wyb. Przemysław Czapliński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
3. Byliniak Maciej, Wiersze idą do słuchu, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3003-wiersze-ida-do-sluchu.html.
4. Certeau Michel de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
5. Głowiński Michał, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. Michał Głowiński, Zdzisław Łapiński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1993.
6. Goody Jack, Mit, rytuał i oralność, przeł. Olga Kaczmarek, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521938
7. Grochowski Grzegorz, Myślane, pisane, opowiadane. Transy Mirona Białoszewskiego, w: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Toruń 2014.
8. Huizinga Johan, Homo ludens, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1998.
9. Kalaga Wojciech, Genologia nomadyczna. Gatunek jako metatekst, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, http://rcin.org.pl/Content/63904/WA248_81755_P-I-30_kalaga-genologia_o.pdf
https://doi.org/10.18318/pl.2012.4.12
10. Karpowicz Agnieszka, Audiosfera, w: Proza życia. Mowa, pismo, literatura: Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Schubert, Redliński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
11. Libucha Iwona, „Dramatyka” Mirona Białoszewskiego, „Dialog” 1983 z. 10.
12. Malinowski Bronisław, Problem znaczenia w językach pierwotnych, przeł. Jerzy Szymura, w: Dzieła, t. 8, Jednostka, społeczność, kultura, red. naukowa Andrzej K. Paluch, PWN, Warszawa 2000.
13. Michałowska Teresa, Między słowem mówionym a pisanym; Średniowiecze i „Średniowiecze”, w: Mediaevalia i inne, PWN, Warszawa 1998.
14. Ong Walter J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
15. Pantuchowicz Agnieszka, Białoszewskiego baby z bloku, w: Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, red. Krzysztof Uniłowski, Cezary K. Kędera, Górnośląska Macierz Kultury, Katowice 1994.
16. Rutkowski Krzysztof, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987.
17. Sadowski Witold, Tekst graficzny Białoszewskiego, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999.
18. Salle Bruno de La, Mowa w obronie sztuki słowa żywego, przeł. Magda Lena Górska, w : Przyjemności opowiadania, red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wydawnictwo IKP UW, Warszawa 2006, s. 20.
19. Stańczakowa Jadwiga, Dziennik we dwoje, Warstwy, Wrocław 2015.
20. Wiśniewski Jerzy, Miron Białoszewski i muzyka, Wydawnictwa UŁ, Łódź 2004.
21. Zumthor Paul, Essai du poétique médiévale, Seuil, Paris 1972.
22. Zumthor Paul, Intertekstualność i ruchomość tekstu, przeł. Agnieszka Karpowicz, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514886.pp.34-43
23. Zumthor Paul, La lettre et la voix, Édition du Seuil, Paris 1987.
24. Zumthor Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, Montréal 1990.
25. Zumthor Paul, Sonorité, oralité, vocalité, w : Oralités – Polyphonix 16, red. R. Chamberland, R. Martel, Inter éditeur et CRILQ, Québec 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

79

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: