Object structure
Title:

„Antysocjalistyczne pogaduchy”. O narracyjnych polilogach lokomocyjnych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

polilog ; Antoni Libera ; Ryszard Ćwirlej ; Polska Republika Ludowa ; realizm społeczny

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970.
2. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1996.
3. R. Ćwirlej, Ręczna robota, Wyd. W.A.B, Warszawa 2010.
4. J. Kristeva, Polylogue, Seuil, Paris 1977.
click here to follow the link
5. A. Libera, Madame, Znak, Kraków 1998.
6. M. Olszewski, Zapiski na biletach, Wyd. W.A.B, Warszawa 2010.
7. A. Skudrzykowa, Język (za)pisany, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
8. J. Tischner, Etyka solidarności, Pryzmat, Warszawa 1989.
9. U. Żydek-Bednarczuk, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

115

End page:

125

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.7

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: