Object structure
Title:

Jednostka nowoczesna, człowiek kulturalny. O drukowanym poradnictwie dla młodzieży w latach 70.

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Creator:

Zawadzka, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish People’s Republic ; 1970s ; life manual writing ; modernisation

References:

1. B. Czyżkowska, J. Gęsicki Świadomość ideowo-moralna młodzieży i jej kontekst społeczny, w: Z problematyki badań nad młodzieżą. Materiały prezentujące dorobek badawczy Instytutu Badań nad Młodzieżą w latach 1973-1983, red. F. Iniewski, B. Czyżkowska, M. Balcerek, Instytut Badań nad Młodzieżą. Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa 1983.
2. M. Dankowska, W cztery oczy. Tylko dla dziewcząt, Horyzonty, Warszawa 1973.
3. „Filipinka” 1971-1979.
4. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995.
5. A. Goldnikowa, Obycie umila życie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973.
6. I. Gumowska, Savoir vivre dla sprzedawców, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1964.
7. A. Jaczewski, J. Żmijewski Książka dla chłopców. O dorastaniu i dojrzewaniu, Państwowy Zakład Wydawnictw Literackich, Warszawa 1973.
8. A. Jaczewski, O dojrzewaniu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
9. A. Jaczewski, Z dnia na dzień dorośli, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979.
10. J. Kamyczek, Savoir-vivre dla nastolatków, Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”, Łódź 1974.
11. J. Kawalec, Tańczący Jastrząb, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
12. C. W. Korczak, J. Leowski Higiena dla klasy IV liceum ogólnokształcącego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970.
13. A. Kościańska, Seks, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
click here to follow the link
14. M. Kozakiewicz, Paradoksy młodzieżowe, Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
15. M. Kozakiewicz, Zanim staniecie się kobietami, Państwowy Zakład Wydawnictw Literackich, Warszawa 1973.
16. W. Kobyłecka, A. Jaczewski, O dziewczętach dla dziewcząt, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.
17. I. Krzeska, Wyprawa po zdrowie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskiej, Warszawa 1966.
18. W. Lenkiewicz, A. Rozmarynowicz Kodeks narciarski czyli narciarski savoir vivre, Wydawnictwo „Sport i Turystyka” Warszawa 1969.
19. A. Łysak, Poradnictwo na łamach „Filipinki”, w: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. M. Kondracka, A. Łysak, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław 2009.
20. „Nowa Wieś” 1971-1979.
21. M. Szpakowska, Chcieć i mieć, W.A.B., Warszawa 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

126

End page:

147

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: