Object structure
Title:

„Ale cóż ma począć poeta, jeśli nie może wyrażać litości i grozy?” Korespondencja Czesława Miłosza i Anny Kowalskiej z lat 1948-1950

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Creator:

Kołodziejczyk, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

postwar literary culture ; Polish diaspora in the USA ; Zeszyty Wrocławskie ; receptionof Traktat moralny [Treatise on Morality]

References:

1. Adam Mickiewicz. Poet of Poland. A Symposium, ed. by M. Kridl, Columbia University Press, New York 1951.
2. J. Hersey, Hiroshima, przekł. J. Wittlin, Wiedza,Warszawa 1948.
3. J. Hersey, The Wall, New York: Alfred A. Knopf 1950.
4. J. Iwaszkiewicz (Eleuter), Traktat moralny, „Nowiny Literackie” 1948 nr 33.
5. J. Iwaszkiewicz (Eleuter), Najgorsza jest niepewność, „Nowiny Literackie” 1948 nr 37.
6. J. Iwaszkiewicz (Eleuter), Jeszcze o „Traktacie moralnym”, „Nowiny Literackie” 1948 nr 40.
7. J. Iwaszkiewicz (Eleuter), O przyjaźni, „Nowiny Literackie” 1948 nr 43.
8. M. Jakóbiec, Słowacki w kręgu poetyckim Puszkina. Na tropach rozwiązania jednej zagadki, „Zeszyty Wrocławskie” 1949 nr 1/2.
9. E. Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
10. A. Kowalska, Opowiadania greckie, Czytelnik, Warszawa 1949.
11. A. Kowalska, Dzienniki 1927-1969, przedm. J. Hartwig, przygot. do druku, przyp. P. Kądziela, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2008.
12. J. Kowalski, Rozwój cywilizacji greckiej, przedm. B. Biliński, Książnica Atlas, Wrocław 1950.
13. J. Kowalski, U bram znanych i świetnych „Zeszyty Wrocławskie” 1948, nr 2.
14. A. Mickiewicz, Wykłady Lozańskie. W tegoż, Pisma prozą. Cz. 3. Pisma historyczne; Wykłady lozańskie, oprac. J. Kowalski i L. Płoszewski, Czytelnik, Warszawa 1950, t. 7.
15. T. Mikulski, Jerzy Kowalski, „Zeszyty Wrocławskie” 1948, nr 2.
16. Cz. Miłosz, Narodziny, Do Tadeusza Różewicza, poety, Warsztat grafiki ludowej (El Taller de Gràfica Popular), „Zeszyty Wrocławskie” 1950 nr 1/2.
17. Cz. Miłosz, Obyczaje, „Zeszyty Wrocławskie” 1950 nr 1/2.
18. Cz. Miłosz, Otello. Akt I, „Twórczość” 1950 nr 7.
19. Cz. Miłosz „Mój wileński opiekun”. Listy do Manfreda Kridla (1946-1955), z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum, przygot. do druku, wstęp, przyp., nota edytorska A. Karcz, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
20. Cz. Miłosz Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, t. 1.
21. Cz. Miłosz, Wiersze, t. 2, Znak, Kraków 2002.
22. Cz. Miłosz Wiersze i ćwiczenia, do druku podał, wstęp M. Skwarnicki, Świat Książki, Warszawa 2008.
23. Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011.
24. S. Napierski, Od Baudelaire’a do nadrealistów. Przekłady i szkice nowoczesnej literatury francuskiej, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa 1933.
25. J. Steinbeck, Tortilla Flat, New York: Covici Friede 1935.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

353

End page:

366

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: