Object structure
Title:

Gatunek: zadanie tekstowe z matematyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Creator:

Nawarecki, Aleksander

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

zadanie tekstowe ; zagadka ; genealogia ; mikrologia ; narratologia

References:

1. T. Abramowicz, M. Okołowicz, Matematyka dla klasy V, WSiP, Warszawa 1967.
2. K. K. Baczyński, Gimnazjum imienia Boobalka I, w: Utwory zebrane, oprac, A.Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
3. J. Bargielska, Katullka, w tejże: Nudelman, Biuro Literackie, Wrocław 2014.
4. J. Borzyszkowska, M. Stolarska Matematyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa 4, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
5. R. Caillois, Zagadka i obraz poetycki, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, w: Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967.
6. B. Chrzan-Feluch, W. Zawadowski Matematyka 4, WSiP, Warszawa 1978.
7. J. Derrida, Farmakon, przeł. K. Matuszewski, w tenże: Pismo filozofii, oprac. B. Banasiak, inter esse, Kraków 1992, s. 39-61.
8. Ch. Dickens, Dawid Copperfield, przeł. W. Zyndram-Kościałkowska, Zysk i Ska, Poznań, 2016.
9. R. Fuchs, Matematyka popularna, przeł. S. Kontasiński, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
10. Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000.
11. M. Głowiński, O intertekstualności, w: Poetyka i okolice, PWN, Warszawa 1992.
12. R. Grześkowiak, O dupie Maryni. Rozwiązywanie „Gadki” Kochanowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” LX 2016, s. 112-140.
click here to follow the link
13. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985.
14. J. Huszcza, Zaczarowany banknot. Humoreski i opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1963, s.87-88.
15. G. Ifrah, Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, przeł. S. Hartman, Ossolineum, Wrocław 1990.
16. Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018.
17. A.P. Juszkiewicz, Historia matematyki w wiekach średnich, przeł. Cz.Kulig, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1969.
18. S. Kowal, Opowieści profesora X, Nasza Księgarnia, Warszawa 1955.
19. S. Kowal, Przez rozrywkę do wiedzy. Rozmaitości matematycz ne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.
20. J. Krzyżanowski, Przedmowa do: S. Folfasiński Polskie zagadki ludowe, Ludowa Spółdzielnie Wydawnicza, Warszawa 1975.
21. S. F. Lacroix, Początki algebry. Dla użycia w Szkole Centralnej Paryskiej, przeł. E. Sieradzki, Wilno 1818.
22. S. Michalski, Nowy zbiór przykładów i zadań algebraicznych dla średnich zakładów naukowych męskich i żeńskich, Warszawa 1920.
23. K. Michałowski, Zbiór zadań matematycznych dawanych na egzaminach konkursowych w uczelniach 1925-1932, Warszawa 1933.
24. R. Musil, Niepokoje wychowanka Törlessa, przeł. W. Kragen, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
25. A. Nawarecki, Czytanie psalmów z Lutrem. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2018 z. 3, s. 154-161.
26. A. Nawarecki, Mikrologia, genologia, miniatura, w: Miniatura i mikrologia literacka, red. A. Nawarecki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
27. A. Nawarecki, O Śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień. „Forum Poetyki” / „Forum of Poetics”, Mikropoetyka, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/ForumPoetyki_wiosna_lato_2017.
28. E. Niziurski, Księga urwisów, Nasza Księgarnia, Warszawa 1957.
29. J. Perelman, Matematyka na wesoło, przeł. J.Hurwic, Wydawnictwo Prasa Wojskowa, Warszawa 1957.
30. C. Rauszer, Rozmaitości matematyczne, Nasza Księgarnia, Warszawa 1979.
31. S. Roszkowski, Zbiór zadań rachunkowych dla metalowców. Katowice 1946.
32. M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia. Przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
33. E. Suszek, Moda na małe? Innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej. „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1.
34. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Ossolineum, Wrocław 1977.
35. J. Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

367

End page:

385

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.22

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: