RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przedwojenne listy Aleksandra i Ireny Gieysztorów do Marcelego Handelsmana

Creator:

Węcowski, Piotr (1972– )

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 127 nr 1 (2020) ; Przeglądy - Polemiki - Materiały

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 95-129 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article contains an edition of letters written by the historians Aleksander (1916-1999) and Irena (1914-1999) Gieysztor in 1937-1939 to their teacher Marceli Handelsman (1882-1945). The letters are a contribution to the biography of the young Gieysztors. They reveal their everyday life and then their thoughts and feelings. The first ones relate to Aleksander’s military service, but a majority of them was written from Paris (October 1938 - July 1939). They shed light not only on their Parisian life and studies, but also show the French and Polish intellectual and scholarly life in the last months before the outbreak of war.

References:

Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. Maria Koczerska, Piotr Węcowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016
Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
Czarnowski Stefan, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905–1937), red. naukowa, przyp. i posłowie Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii UW Oficyna Naukowa, Warszawa 2015
Erdmann Carl, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1935
Gieysztor Aleksander, Historia prawdą żywą, rzeczywistością, służbą (o Marcelim Handelsmanie 1882–1945), „Kultura” 10, 1972, 6, s. 3
Gieysztor Aleksander, Literatura archiwalna francuska 1933–1938, „Archeion” 16, 1938–1939, s. 117–132
Gieysztor Aleksander, Posłowie, w: Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism, PWN, Warszawa 1966, s. 351–371
Gieysztor Aleksander, W Archiwum Głównym prawie przed półwieczem, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2, 1987, s. 184–191
Gieysztor Aleksander, Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych. Encyklika Sergiusza IV (1009–1012), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1948
Handelsman Marceli, Rapport du Baron Serra sur sa mission à Varsovie (1808–1811), „Révue des Études Napoléoniennes” 2, 1913, s. 407–428
Jarocki Robert, Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Rzeczpospolita, Warszawa 2001
Kula Marcin, Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, PRL i o nas, historykach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
Manteuffel Tadeusz, Marceli Handelsman jako nauczyciel, „Przegląd Historyczny” 36, 1946, s. 9–11
Montfort Henri de, Riou Gaston, Dantzig, port de Pologne. Dans le passé et dans le présent, Bibliothèque polonaise, Paris 1939
Nauka jako służba. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej prof. Aleksandra Gieysztora [rozmowa Aleksandra Gieysztora z Marią Koczerską], „Kronika Warszawy” 7, 1985, 3–4, s. 115–133
Pawelec Tomasz, Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, Lublin 1994
Pleskot Patryk, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem „Annales” 1945–1989, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2010
Węcowski Piotr, Aleksander Gieysztor w oczach własnych, w: Mediewiści 1916, red. Marzena Matla, Jerzy Pysiak [w druku]
Węcowski Piotr, Marceli Handelsman (1882–1945), w: Marceli Handelsman, Historyka, oprac. Piotr Węcowski, Neriton, Warszawa 2010, s. 335–346
Willaume Małgorzata, Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919–1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1989
Willaume Małgorzata, Listy Marcelego Handelsmana do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1911–1939), „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 2, 1993, s. 165–235
Woliński Janusz, Marceli Handelsman (1882–1945), „Kwartalnik Historyczny” 53, 1939–1946, 3–4, s. 503–511

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

127

Issue:

1

Start page:

95

End page:

129

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123070 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2020.127.1.04

Source:

IH PAN, sygn. A.52/127/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/127/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information