Obiekt

Brak tytułu

Typ zasobu:

Fotografia naukowa

Opis obiektu:

Zdjęcie z serii: Osada somonowa ; Podseria: Skup surowców hodowlanych - Punkt skupu surowców był w czasach skolektywizowanego pasterstwa podstawowym źródłem dochodu pasterzy, gdyż przyjmował produkcję wytworzoną w stadzie prywatnym. Późną jesienią był on miejscem najbardziej uczęszczanym spośród wszystkich instytucji centrum somonowego, gdyż wówczas aktywizowało się zbieranie plonów hodowlanych, którymi były głównie wełna oraz skóry. Wielbłądy stanowiły podstawowy środek transportu, ich też było najwięcej pod punktami skupu, a ich pełne garby na zdjęciach wyznaczają porę roku tej aktywności

Czasopismo/Seria/cykl:

Badania etnograficzne PAN w Mongolii ; Seria: Osada somonowa

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji