Obiekt

Brak tytułu

Typ zasobu:

Fotografia naukowa

Opis obiektu:

Zdjęcie z serii: Osada somonowa ; Podseria: Szkoła, oświata - W czasach socjalizmu w jego komunistycznej odmianie wprowadzono na terenach pasterskich system szkolnictwa z centralną szkołą podstawową i średnią. Była ona zlokalizowana w centrum somonowym i wsparta przez internat dla dzieci z rodzin koczujących. Na odległych peryferiach somonów utworzono też rudymenty oświaty początkowej dla najmłodszych dzieci, których rodzice nie chcieli korzystać z internatów. System ten zastąpił dawniej praktykowane prywatne nauczanie czytania i pisania, równoległe z treningiem w tekstach tybetańskich, prowadzonym dla nowicjuszy w klasztorach. Szkoła państwowa proponowała rozleglejszą wiedzę i zyskała wsparcie opinii publicznej. Jednakże egzekwowanie obowiązku szkolnego jest bardzo niepełne. Mimo wszystko, szkoły służą do transmisji nowych wzorów życiowych, nie tylko przekazują wiedzę ogólną, lecz także praktyczną, np. uczą uprawy ogródków warzywnych dla zróżnicowania diety hodowców zwierząt

Czasopismo/Seria/cykl:

Badania etnograficzne PAN w Mongolii ; Seria: Osada somonowa

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji