Object structure

Name:

Perespa, młyn wodny

Unified name:

Perespa, młyn

ID number:

CeBaDoM/PL/11/WAM-a/./00961

Type of object:

obiekt dziedzictwa przemysłowego ; młyn

Location:

Polska ; woj. lubelskie ; pow. tomaszowski ; gm. Perespa ; Perespa

Topographic location:

50°39'00.0"N 23°38'00.0"E

See the map:

50.650000, 23.633333 OpenStreetMap

Century:

XIX

Object type:

młyn wodny ; stacjonarny

Assignment:

cegielnia

State of preservation- mill building:

nieistniejący

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Sulimierski, F., Walewski, W., Krzywicki, J., & Chlebowski, B. (Eds.). (1880). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries), vol. 4. Warszawa, s. 494.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: