Object structure

Title:

Chrzanów und Krzeszowice : Zone 5 Kol. XXI

Subtitle:

Zone 5 Kol. XXI : Chrzanów und Krzeszowice ; Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000. Chrzanów und Krzeszowice : Zone 5 Kol. XXI

Creator:

Hübner : Redaktor (kartografia) ; Skrbek. Redaktor ; Vogel, J. : Redaktor (kartografia) ; Link, J. Redaktor ; Heimbach. Redaktor ; Kaiserlich-Königliches Militär-Geographisches Institut (Wiedeń). Instytucja sprawcza Wydawca

Publisher:

K. u k. Militärgeographisches Institut

Place of publishing:

[Wiedeń]

Date issued/created:

1914

Description:

Skala 1:75 000 ; 1 mapa ; 38 x 49 cm, na arkuszu 43 x 54 cm ; Południk zerowy Ferro

Type of object:

Mapa/Atlas

Subject and Keywords:

Chrzanów (Polska, województwo małopolskie ; region) -- mapy [KABA] ; Krzeszowice (Polska ; region) -- mapy [KABA] ; Mapy topograficzne -- 1900-1945 [KABA]

Relation:

Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Mapa

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. C.583/121 ; click here to follow the link

Language:

ger

Coverage:

(E 19°20'-E 19°50'/N 50°15'-N 50°00') OpenStreetMap

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: