Obiekt

Tytuł: Problemy ochrony fitocenoz podmokłej świerczyny górskiej Bazzanio-Piceetum w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie) ; Conservation problems of the montane spruce forest phytocoenoses on peat Bazzanio-Piceetum in the Silesian Beskid Mountains (the Western Carpathians)

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 51-52 ; ISSN 0009-6172

Bibliografia:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grund-züge der Vegetationskunde. Springer Verlag, Wien–New York. ; Brzustewicz M., Barć A. 2006. Distribution of the montane spruce forest on peat Bazzanio-Piceetum in the Beskid Mały Mts., its threats and protection. Biodiversity: Research and Conser-vation 3–4: 300–303. ; Brzustewicz M., Firganek M., Barć A. 2004. Nowe stanowisko zespołu Bazzanio-Piceetum w Kar-patach Zachodnich (Beskid Mały) i jego znaczenie dla ochrony siedlisk przyrodniczych. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń–Bydgoszcz: 63. ; Bujakiewicz A. 1981. Grzyby Babiej Góry. II. Wartość wskaźnikowa macromycetes w zespołach leśnych. Acta Mycologica 17 (1–2): 63–125. ; Kasprowicz M. 1996. Górska świerczyna na torfie Bazzanio-Piceetum BR.-BL. et Siss. 1939 w masywie Babiej Góry. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią B. 45: 147–158. ; Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. ; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków. ; Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. Institute of Botany, PAS, Kraków. ; Olaczek R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. Phytocoenosis 3 (3–4): 179–190. ; Parusel J.B. 2001. Bazzanio-Piceetum BR.-BL. et SISS. 1939 – nowy i zagrożony zespół leśny w Paśmie Beskidu Śląskiego (Górny Śląsk). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 200, Biologia–Ekologia 8: 169–172. ; Parusel J.B. 2007. Zespół Bazzanio-Piceetum Br. Bl. et Siss. 1939 w Beskidzie Śląskim i Paśmie Ba-biogórskim (Beskid Żywiecki). Natura Silesiae Superioris 10: 45–51. ; Parusel J.B., Cabała S., Hereźniak J., Wika S. (red.). 2012. Czerwona lista zbiorowisk roślinnych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.3: 7–60. ; Plan 2013. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ujsoły na okres 01.01.2013–31.12.2022. Program ochrony przyrody. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Krakowie [http://bip. lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_katowice~nadl_ ujsoly~pop_02_34.pdf]; dostęp: 9.12.2014 r. ; Potocka J. 2004. Podmokła i torfowiskowa świerczy-na górska. W: Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Po-radniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 189–193. ; Rozporządzenie 2005. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody. Dz.U. Nr 60 (2005), poz. 533. ; Rozporządzenie 2013. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Dz.U. (2013), poz. 1302. ; Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. (2014), poz. 1409. ; Szweykowski J. 2006. An annotated checklist of Polish liverworts. Institute of Botany, PAS, Kraków. ; Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. ; Ustawa 2004. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz.U. Nr 92 (2004) poz. 880 (z późn. zm.). ; Wilczek Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice. ; Wilczek Z. Holeksa J., Barć A. 2008. Rezerwaty przyrody Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego w świetle implementacji rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 marca 2005 roku w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody. W: Kopeć D., Ratajczyk N. (red.). Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź: 299–306. ; Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

71

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

52

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:125694

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-29

Data dodania obiektu:

2020-05-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/156744

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji