RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nowe stanowisko storczyków - kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis i podkolana białego Platanthera bifolia w Ojcowskim Parku Narodowym ; A new locality of orchids - the broad-leaved marsh orchid Dactylorhiza majalis and the lesser butterfly orchid Platanthera bifolia in the Ojców National Park (S Poland)

Creator:

Sołtys-Lelek, Anna ; Klasa, Anna

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 142-143 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Baumann H., Künkele S., Lorenz R. 2010. Storczyki Europy i obszarów sąsiednich. Flora świata. Klucz do oznaczania dziko rosnących storczyków. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Berdau F. 1859. Kilka słów o roślinności i florze Ojcowa jako dodatek do flory Królestwa Polskiego. Biblioteka Warszawska 3: 496–511.
Bernacki L. 1999. Storczyki zachodniej części Beskidów. Colgraf-Press, Poznań.
Besser W. 1809. Primitiae florae Galiciae austriacae utriusque. 2: I–VIII, A. Doll, Viennae.
Buttler K.P. 2000. Storczyki. Leksykon Przyrodniczy. Świat Książki, Warszawa.
Elenkin A. 1895. Očerk flory Ojcovskoj Doliny. Protokoly Otdiela Biologičeskogo Obščéstva Estestvennogo pri Varšavskom Universitete. Varšava.
Elenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj Doliny. Tipografija Varšavskogo Učebnogo Okruga, Varšava.
Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Gajewski Z. 2007. Wstępne badania nad występowaniem storczykowatych (Orchidaceae) w Ojcowskim Parku Narodowym. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin 3–8 września 2007: 84 + poster.
Gajewski Z. 2010. Nowe stanowisko Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Ojcowskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17 (2): 406–408.
Herbich F. 1857. Botanische Mitteilungen aus Galizien. 1: Botanischer Ausflug in das Tal Ojców, unternommen den 27 und 28 juni 1857. 2: Einiges über Betula Oycoviensis Bess. Flora 32.
Kuszaj M., Gazda A., Hałucha P. 2011. Nowe stanowisko Epipogium aphyllum (Orchidaceae) na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18 (2): 435–442.
Limpricht W. 1949. Vegetationsverhältnisse der Ostsudeten und der nordwestlichen Beskiden (mit besonderer Berücksichtigung der Kalkflora). Botanische Jahrbücher 74 (1): 28–100.
Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae Ser. A 16, Warszawa–Kraków.
Michalik S. 1996. Operat ochrony gatunkowej flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Kraków (mscr.).
Mirek Z. Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and Pteridophytes of Poland – a checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków.
Partyka J. 2005. Zmiany w użytkowaniu ziemi na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu XIX i XX wieku. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 15: 7–138.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Rośliny chronione. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Rostafiński J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Rozporządzenie 2014.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2014, poz. 1409.
Sołtys-Lelek A. 2013. Dokumentacja do Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego. operat ochrony gatunkowej flory Ojcowskiego Parku Narodowego, stan na 2013 rok. Ojcowski Park Narodowy, Ojców (mscr).
Wojkowski J., Caputa Z. 2009. Modelowanie dopływu promieniowania słonecznego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 19: 141–152.
Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Pracownia Chorologii komputerowej Instytutu botaniki UJ, Kraków.
Zalewa S. 2001. Charakterystyka podtypów i rodzajów gleb Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Partyka J. (red.). Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne – referaty, postery, sesje terenowe. Ojców: 142–147.
Zalewska A., Szumarska A. 2005. Właściwości wyspowych populacji Platanthera bifolia w Biebrzańskim Parku Narodowym. Materiały VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 28–30.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

137

End page:

143

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125587

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content hits:

22

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/156827

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information