RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rozpucz lepiężnikowiec Liparus glabrirostris (Coleoptera: Curculionidae) na północy Polski ; Liparus glabrirostris (Coleoptera: Curculionidae) in Northern Poland - occurrence and protection proposals

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 394-395 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Alekseev V.I., Bukejs A. 2010. Contributions to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) in the Kaliningrad region. 1. Baltic Journal of Coleopterology 10 (2): 157–176.
Balalaikins M., Bukejs A. 2012. Latvian Molytinae (Coleoptera, Curculionidae): research history, fauna and bionomy. Acta Biologica Univesitatis Daugavpiliensis 12 (3): 2–20.
Bercio H., Folwaczny B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preußens. Gedruckt im Rahmen der Veröffentlichungen des Vereins für Naturkunde in Osthessen. Verlag Parzeller & Co.
Buliński M. 1977. Jar Reknicy na Pojezierzu Kaszubskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 33 (5–6): 114–122.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Chrząszcze (Coleoptera). Ryjkowcowate – Curculionidae, cz. II, Katalog Fauny Polski, cz. 23, t. 20, Dział Wydawnictw Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim. Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra” 5: 5–25.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia botaniczne Pomorza. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2 (4): 439–658.
Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preußischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin.
Herbich J. 2004 (red.). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Knutelski S., Biliński S. 2000. Wstępne wyniki badań faunistycznych ryjkowców (Coleoptera: Rhynchitidae, Brentidae, Curculionidae) Parku Narodowego Gór Stołowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54 (5): 94–97.
Kuntze R., Noskiewicz J. 1926. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. A. Pongrácz: Beiträge zur Tiergeographie Polens. Archiv für Naturgeschichte 91 (A) (5): 110–121.
Łęgowski D., Kuńska A. 2006. Materials to the distribution of protected, rare and endangered insects species in the Stobrawa Landscape Park. Opole Scientific Society Nature Journal 39: 57–60.
Maciejewski K.H. 1993. Nowe stanowisko Liparus glabrirostris Küst (Coleoptera, Curculionidae) w północno-wschodniej Polsce. Wiadomości Entomologiczne 11: 255.
Markowski R., Chojnacki W. 1982. Rośliny górskie w rezerwacie Jar rzeki Raduni. W: Piotrowska H. (red.). Szata roślinna rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Ochrona Przyrody 44: 43–51.
Mazur M. 1994. Nowe stanowiska kilku rzadkich ryjkowców (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 13 (4): 231–233.
Mazurek M. 2010. Hydrogeomorfologia obszarów źródliskowych (dorzecze Parsęty, Polska NW). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Petryszak B. 1991. Uwagi o ryjkowcach (Curculionidae, Coleoptera) muraw kserotermicznych ciepłych zarośli Wyżyny Miechowskiej. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Zoologiczne 36: 57–89.
Puk K. 2005. Warunki występowania oraz reżim wydajności i temperatury wypływów wód podziemnych w Sierakowskim Parku Krajobrazowym i w obszarze przyległym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 56 (A): 137–156.
Smreczyński S. 1968. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina – Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX (98c). PWN, Warszawa.
Speiser P. 1927. Südliche Elemente in der altpreußischen Tierwelt. Schriften der Königlichen Physikalisch- Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 65 (2): 106–113.
Šablevičius B. 1995. Retų vabalų rūšių naujos radvietės [New findings of rare species of beetles]. Raudoni lapai 3: 19–20.
Tokarz H. 1961. Zespoły leśne Wysoczyzny Elbląskiej. Acta Biologica et Medica / Societas Scientiarum Gedanensis 5 (7): 121–244.
Wierzbowska I., Skalski T. 2010. Fox and martens – are they really opportunistic feeders? A case of beetles and other arthropods occurrence in carnivores’ diet. Baltic Journal Coleopterology 10 (2): 129–139.
Zieliński S. 2011. Materiały do poznania entomofauny lądowej rezerwatu przyrody „Jar Rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim. Manuskrypt. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Rotmanka.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

5

Start page:

388

End page:

395

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:143365

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Oct 16, 2020

Number of object content hits:

22

Number of object content views in PDF format

38

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/157540

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information