Obiekt

Tytuł: Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w świetle materiałów z archiwum Józefa Kożuchowskiego

Twórca:

Bartoszewicz, Henryk (1949– )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 23-51 ; Streszczenie angielskie.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest działalność Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, organizacji politycznej skupiającej polskie ugrupowania narodowe i konserwatywne w Rosji doby rewolucyjnej w świetle niedawno udostępnionych badaczom materiałów z archiwum Józefa Kożuchowskiego. Zbiór akt zatytułowany „Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego. Materiały Józefa Kożuchowskiego”, znajdujący się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, zawiera dotychczas nieznane, istotne źródła do dziejów Rady.

Bibliografia:

Bartoszewicz H., Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1, s. 5–30
Bartoszewicz H., Między rewolucją a niepodległością. Polskie ugrupowania polityczne na Kijowszczyźnie wobec niepodległości Rzeczypospolitej i Ukrainy marzec 1917 – październik 1918 roku, w: Drogi do Niepodległości. Polska Odrodzona, red. J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski, Warszawa 2019, s. 147–176.
Bartoszewicz H., Polacy w Rosji wobec niepodległości Rzeczypospolitej po obaleniu caratu, w: Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, red A. Koseski, Pułtusk 1999, s. 135–157
Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984
Kobylański T., Kożuchowski Józef Bronisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 76–78
Korzeniowski M., Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920, Lublin 2009
Lednicki W., Aleksander Lednicki (oszczerstwa i prawda), „Zeszyty Historyczne” (Paryż 1962), z. 1
Miodowski A., Konflikt pomiędzy liberałami a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa politycznego w Rosji w dobie rewolucji lutowej, „Studia Podlaskie” 2006, t. XVI
Nagórski Z., Aleksander Lednicki (1966–1934), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1962, z. 1. [Red.], Harusewicz Jan pseud. Jerzy Werwicz (1863–1929), w: Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 301–302
Szyszkowski W., Władysław Raczkiewicz (1885–1947), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 608
Tarasiuk D., Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014
Toporowicz W., Aleksander Lednicki (1966–1934), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 610–613
Wrzosek M., Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

51

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126864 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji