Object

Title: Realizacja akcji „R” w województwie katowickim w ramach laicyzacji szkolnictwa w latach pięćdziesiątych

Creator:

Mercik, Joanna

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 241-256 ; Summary in English.

Abstract:

The article discusses the issue of the implementation of the top-secret “R” Oper-ation in the Katowice Voivodeship in the 1950s. On the basis of the analysis of archival materials, there are presented the methods and means used by the authorities to pull away young people from the Church and participation in retreats.This problem shown in the context of the whole spectrum of activities undertaken by the communists to secularise education and remove religion from schools as a subject of teaching.

References:

Adamiak R., Palka M., Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 2012. ; Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995. ; Dziurok A., Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012. ; Fic M., Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego Katowic na tle szkolnictwa górnośląskiego w latach 1945–1956, w: W 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, s. 530–560. ; Konopka H., Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944–1961), Białystok 1995. ; Marek Ł., Bortlik-Dźwierzyńska M., Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014. ; Marek Ł., „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009. ; Pająk H., Konspiracja młodzieży szkolnej 1945–1956, Lublin 1994. ; Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. I: Problematyka organizacyjno-personalna, Kielce 2009, t. II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012. ; Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009. ; Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

241

End page:

256

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:126875 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.10

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information