Object

Title: Historyczne i prawne uwarunkowania przestępstwa szpiegostwa w Polsce w XX wieku

Creator:

Kuczur, Tomasz

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 301-331 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the historical perspective, the conditions related to the forming relationship between the political and constitutional systems and the shape of criminal law solutions in the field of espionage are, to some extent, immanently interrelated. In consequence, depending on the shape of political system, and historic political conditions, the criminal law in the area of penalisation of espionage and acts related to espionage was either used instrumentally by the organs of public administration to achieve specific political goals, or was to play the role for the external security of the state.

References:

Andrejew I., Auscaler G., Winawer W., Przestępstwo zdrady ojczyzny w świetle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1953, nr 2
Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973
Bagieński W., Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. II, Warszawa 2017
Bułhak W., Pleskot P., Szpiedzy PRL-u, Kraków 2014
Bułhak W., Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Warszawa 2019
Drabik S., Kwestia liczebności KPP – nowe spojrzenie ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu, w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. W. Skóra, P. Skubisz, t. III, Szczecin 2016
Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995
Hoc S., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2003
Hoc S., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010
Kubala W., Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym PRL (propozycje zmian), „Problemy Praworządności” 1990, nr 1
Kuczur T., Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku, Bydgoszcz 2012
Kukuła Z., Odpowiedzialność karna podwójnego agenta wywiadu i kontrwywiadu za szpiegostwo w polskim prawie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 3
Popławski H., Zbrodnia zdrady ojczyzny. Zbrodnia szpiegostwa, Warszawa 1978
Sypniewski T., Ekspozytura nr 2 II Biura Dowództwa Frontu Pomorskiego w Działdowie w 1920 r., w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. W. Skóra, P. Skubisz, t. III, Szczecin 2016
Taras T., Socjalistyczne prawo karne w walce ze szpiegostwem, „Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 1954
Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w: Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz, red. M. Flemming, J. Wojciechowska, Warszawa 1999
Zamroczyńska M., Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski, Poznań–Warszawa 2018

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

301

End page:

331

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:126878 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.13

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information