Object

Title: Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020

Creator:

Boćkowski, Daniel (1968- )

Date issued/created:

2020

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 333-348 ; Summary in English.

Abstract:

The aim of the present article is to find an answer to the question what made the Polish society change throughout the last twenty five years their attitude to the Chechens – from strong acceptance to almost outright rejection. It is also an attempt to assess the circumstances in which the Chechen diaspora began to be regarded as “suspect community” in Poland, and what was its impact on the attitude towards refugees during the migration crisis in 2015.

References:

Adamczewski P., Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. L, z. 2, s. 157–176
Antunez J.C., Refugees and terrorism; the real threat, Análisis GESI 17/2019
Arutunyan A., ISIS Returnees Bring Both Hope and Fear to Chechnya, International Crisis Groupe, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/chechnya-russia/isis- returnees-bring-both-hope-and-fear-chechnya
Breen-Smyth M., Theorising the „suspect community”: counterterrorism, security practices and the public imagination, „Critical Studies on Terrorism” 2013, nr 7, s. 223–240
Ciesielski S., Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, cz. 3: O niepodległą Czeczenię, Wrocław 2003
Cohen S., Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers, London 2011
Dworkin A., Beyond good and evil: Why Europe should bring ISIS foreign fighters home, European Council on Foreign Relations, https://www.ecfr.eu/publications/summary/ beyond_good_and_evil_why_europe_should_bring_isis_foreign_fighters_home
From Chechenia to Syria. Tracking Russian-speaking Foreign Fighters In Syria, http://www. chechensinsyria.com
Furier A., Czeczenia i jej mieszkańcy w oczach Polaków, „Etnografia Polska” (Warszawa) 1997, t. XLI, z. 1–2, s. 121–146
Hauer N., Chechen and north Caucasian militants in Syria, https://www.atlanticcouncil.org/ blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-in-syria/
Hillard P., Suspect Community, London 1993
Kornat M., Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 2, s. 76–86
Kuleba M., Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996, Warszawa 1998
Litwinienko A., Felsztinski J., Wysadzić Rosję, Warszawa 2012
Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspected community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – maj 2017, w: Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, red. A. Górny i in., Kraków–Warszawa 2017, s. 71–95
Łukasiewicz K., Adaptacje do biedy. Ubóstwo wśród uchodźców czeczeńskich w Polsce, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, red. A. Paszko, Kraków 2011, s. 169–198
Marcinko M., Kwestia terroryzmu w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim a prawo międzynarodowe, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2004, t. II, s. 152–185
Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, t. XIV, nr 2, s. 15–41

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

333

End page:

348

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:126880 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.14

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information