Object structure
Title:

Nowe stwierdzenie szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w Narwi ; New site of Chinese Pond Mussel Sinanodonata woodiana in the Narew River

Creator:

Marzec, Magdalena

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 231-232 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

szczeżuja chińska ; Sinanodonata woodiana

References:

Andrzejewski W., Urbańska M., Gierszal H. 2012. Szczeżuja chińska w stawach sąsiadujących z lasami. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 33: 335–340.
Böhme M. 1998. Ein neuer Fundort der Chinesichen Teichmuschel (Sinanodonta woodiana) in Mitteleuropa. Heldia 2: 166.
Corsi I., Pastore A.M., Lodde A., Palmerini E., Castagnolo L., Focardi S. 2007. Potential role of cholinesterases in the invasive capacity of the freshwater bivalve, Anodonta woodiana (Bivalvia: Unionacea): a comparative study with the indigenous species of the genus, Anodonta sp. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology 145: 413–419.
Domagała J., Łabęcka A.M., Migdalska B., Pilecka-Rapacz M. 2007. Colonisation of the channels of Międzyodrze (North-Western Poland) by Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae). Polish Journal of Natural Sciences 22: 679–690.
Douda K., Vrtílek M., Slavík O., Reichard M. 2012. The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe. Biological Invasions 14: 127–137.
Du L.N., Li Y., Chen X.Y., Yang J.X. 2011. Effect of eutrophication on molluscan community composition in the Lake Dianchi (China, Yunnan).Limnologica – and Management of Inland Waters 41: 213–219.
Dudgeon D., Morton B. 1983. The population dynamics and sexual strategy of Anodonta woodiana (Bivalvia: Unionacea) in Ploter Cove Reservoir, Hong Kong. Journal of Zoology, London 201: 161–183.
Głowaciński Z. 2012. Inwazje biologiczne – narastający problem współczesnego świata. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). Gatunki obce w faunie Polski. Wydanie internetowe. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 532–539.
Kiss A. 1995. The propagation, growth and biomass of the Chinese huge mussel (Anodonta woodiana 1834) in Hungary. University of Agricultural Sciences of Godollo, Tropical and Subtropical Department, Private Edition: 1–33.
Kraszewski A. 2007. The continuing expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Poland and Europe. Folia Malacologica 15: 65–69.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2001. The distribution and abundance of the Chinese mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) in the heated Konin lakes. Archives of Polish Fisheries 9: 253–265.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2007. Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Mollusca) – a new mussel species in Poland: occurence and habitat preferences in a heated lake system. Polish Journal of Ecology 55: 337–356.
Kraszewski A., Zdanowski B. 2011. Sinanodonta woodiana (Lea, 1834). W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). Gatunki obce w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 141–145.
Mizera T., Urbańska M. 2003. A record of Anodonta woodiana (Lea) from the Sierakowski Landscape Park. W: Pokryszko B. (red.). Conference report: the 19th Polish Malacological Seminar. Folia Malacologica 11: 103–114.
Najberek K., Strzałka M., Solarz W. 2011. Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and the protected Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex. Folia Malacologica 19: 31–33.
Rozporządzenie 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 roku w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210, poz. 1260).
Sárkány-Kiss A. 1986. Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania (Bivalvia: Unionacea). Travaux du Muséum National d’Historie Naturelle “Grigore Antipa” 28: 15–17.
Sîrbu I., Sárkány-Kiss A., Sîrbu M., Benedek A.M. 2005. The Unionidae from Transylvania and neighboring regions (Romania). Heldia 6: 183–192.
Sousa R., Novais A., Costa R., Strayer D.L. 2014. Invasive bivalves in fresh waters: impacts from individuals to ecosystems and possible control strategies. Hydrobiologia 735: 233–251.
Spyra A., Strzelec M., Lewin I., Krodkiewska M., Michalik-Kucharz A., Gara M. 2012. Characteristics of Sinanodonta woodiana (LEA, 1834) populations in fish ponds (Upper Silesia, Southern Poland) in relation to environmental factors. International Review of Hydrobiology 97: 12–25.
Urbańska M., Łakomy A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. 2012. The story of one clam. Probably the oldest location of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in Poland. International Journal of Oceanography and Hydrobiology 41: 41–45.
WIOŚ 2013. Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2012 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa. [http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/]; dostęp 19.10.2015 r.
Wojton A., Kasprzyk I., Kościółek P., Pilch K. 2012. The occurrence of the protected swan mussel Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) and the invasive alien Chinese mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in the fish ponds in the Wisłok River Basin (SE Poland). Folia Malacologica 20: 135–138.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

72

Issue:

3

Start page:

228

End page:

232

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: