Object structure
Title:

Ważne siedlisko rozrodcze żaby zwinki Rana dalmatina i innych płazów na terenie Tarnowa ; Important breeding habitat of agile frog Rana dalmatina and other amphibians in Tarnów

Creator:

Klich, Sabina ; Klich, Mariusz

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 236 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

żaba zwinka ; Rana dalmatina

References:

Bartoń K., Rafiński J. 2006. Co-occurrence of agile frog (Rana dalmatina Fitz. in Bonaparte) with common frog (Rana temporaria L.) in breeding sites in southern Poland. Polish Journal of Ecology 54: 151–157.
Błachuta J., Jabłoński A. 1986. Nowe stanowisko żaby dalmatyńskiej (Rana dalmatina, Bonaparte) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30: 207–212.
Bonk M., Bury S., Hofman S., Szymura J.M., Pabijan M. 2012. A reassessment of the northeastern distribution of Rana dalmatina (Bonaparte, 1840). Herpetology Notes 5: 345–354.
Gasc J.-P., Cabela A., Crnobrnja-Isailovic J., Dolmen D., Grossenbacher K., Haffner P., Lescure J., Martens H., Martínez-Rica J.P., Maurin H., Oliveira M.E., Sofianidou T.S., Veith M., Zuiderwijk A. 1997. Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica and Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.
Głowaciński Z., Rafiński J. (red.). 2003. Atlas płazów i gadów Polski – status, rozmieszczenie, ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska/Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków–Warszawa.
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część 2: Płazy – Amphibia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Najbar B., Vlček P., Šuhaj J. 2011. New locality record for the agile frog (Rana dalmatina) from an Odra River meander in southern Poland. Herpetology Notes 4: 063–065.
Starzyk N., Durak R. 2007. New localities of the Dalmatian frog Rana dalmatina Bonaparte in southeastern Poland. Przegląd Zoologiczny 51: 51–55.
Szymura J.M. 1994. The agile frog, Rana dalmatina Bonaparte, near Biadoliny in southern Poland. Przegląd Zoologiczny 38: 93–95.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

72

Issue:

3

Start page:

233

End page:

236

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: