Object

Title: Strategie kreowania wizerunku humanisty w "Księdze elegii podróżnych" Jana Rybińskiego

Subtitle:

Meluzyna, 1 (10) (2019) | Rocznik VI

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Place of publishing:

Szczecin

Description:

24 cm

References:

1. Bielak, J. (2000). Rola Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w kształtowaniu kultury i sztuki opartej o tradycję antyczną. W: T. Grzybkowska (red.), Mit Odysa w Gdańsku (s. 93–101). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ; 2. Bieńkowski, T. (1976). Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 3. Borowski, A. (1992). Renesans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ; 4. Buszewicz, E., Ryczek, W. (2015). Wstęp. W: J. Rybiński. Księga elegii podróżnych (s. 5–58). Przekł. E. Buszewicz. Oprac. i wstęp E. Buszewicz, W. Ryczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. ; 5. Curtius, E.R. (1997). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Oprac. i przekł. A. Borowski. Kraków: TAiWPN Universitas. ; 6. Garin, E. (1969). Filozofia Odrodzenia we Włoszech. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; 7. Grzybkowska, T. (2000). Mit i antykizacja w sztuce gdańskiej. W: T. Grzybkowska (red.), Mit Odysa w Gdańsku (s. 39–49). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ; 8. Kotarski, E. (1993). Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk: Instytut Bałtycki. ; 9. Kristeller, P.O. (1985). Myśl moralna humanizmu renesansowego. W: P. Kristeller, Humanizm i filozofia. Cztery studia (s. 37–88). Przekł. M. Szymański. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii. ; 10. Krzywy, R. (2001). Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. Warszawa: Wydział Polonistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. ; 11. Krzywy, R. (2012). Peregrynacja edukacyjna jako topos pochwalny w polskiej biografistyce renesansowej. Przyczynek do antropologii podróżowania. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć,w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych (s. 261–282). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. ; 12. Krzywy, R. (2013). Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie. ; 13. Milewska-Waźbińska, B. (2009). Przyjaźń humanistów – wzorce, postawy, ekspresja literacka. W: A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński (red.), Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (s. 63–74). Warszawa: Wydawnictwo Neriton. ; 14. Mrowcewicz, K. (2011). Małe folio (historia jednego wiersza). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 15. Nadolski, B. (1961). Jana Rybińskiego „Hodoeporicorum liber”. W: Z. Czerny (red.), Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; 16. Nadolski, B. (1976). Wstęp. W: Poezja renesansowa na Pomorzu (s. 7–59). Wybór i wstęp B. Nadolski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdańsk. ; 17. Nowak, Z. (1997). Zapomniany poeta pomorski – Jan Rybiński. W: S. Grzeszczuk (red.), Pisarze staropolscy. Sylwetki (s. 368–390). T. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna. ; 18. Nowak, Z., Świderska A. (1961). Jan Rybiński: zapomniany poeta pomorski doby Odrodzenia. Pamiętnik Literacki, 52 (4), 321–371. ; 19. Rybiński, J. (2005). Mowa o ważności i o pożytku języków w ogóle, a języka polskiego w szczególności. W: Mowy staropolskie. Wybór i oprac. B. Nadolski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 20. Rybiński, J. (2015). Księga elegii podróżnych. Przekł. E. Buszewicz. Oprac. i wstęp E. Buszewicz, W. Ryczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. ; 21. Ryczek, W. (2015). Cieniom poety teologa. O nieznanym łacińskim epicedium Jana Rybińskiego. Ruch Literacki, 66 (2), 127–141. ; 22. Salmonowicz, S. (2005). W staropolskim Toruniu (XVI–XVIII w.). Studia i szkice. Toruń: Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ; 23. Ullmann, W. (1985). Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Przekł. J. Mach. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. ; 24. Urban-Godziek, G. (2005). Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie. Kraków: TAiWPN Universitas. ; 25. Włodarski, M. (2001). Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich 1433–1632. Kraków: TAiWPN Universitas. ; 26. Żołądź-Strzelczyk, D. (2012). „Nadobna to jest rzecz młodemu człowiekowi do cudzych krajów się przejeździć” – miejsce podróży w edukacji polskiej szlachty XVI–XVII wieku. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych (s. 323–338). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Issue:

10

Start page:

6

End page:

14

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:131632 ; oai:rcin.org.pl:131632 ; 10.18318/me.2019.1-01

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2999 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Jul 8, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/164163

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information