Obiekt

Tytuł: Strategie kreowania wizerunku humanisty w "Księdze elegii podróżnych" Jana Rybińskiego

Inny tytuł:

Meluzyna, 1 (10) (2019) | Rocznik VI

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce wydania:

Szczecin

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Bielak, J. (2000). Rola Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w kształtowaniu kultury i sztuki opartej o tradycję antyczną. W: T. Grzybkowska (red.), Mit Odysa w Gdańsku (s. 93–101). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Bieńkowski, T. (1976). Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
3. Borowski, A. (1992). Renesans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
4. Buszewicz, E., Ryczek, W. (2015). Wstęp. W: J. Rybiński. Księga elegii podróżnych (s. 5–58). Przekł. E. Buszewicz. Oprac. i wstęp E. Buszewicz, W. Ryczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
5. Curtius, E.R. (1997). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Oprac. i przekł. A. Borowski. Kraków: TAiWPN Universitas.
6. Garin, E. (1969). Filozofia Odrodzenia we Włoszech. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
7. Grzybkowska, T. (2000). Mit i antykizacja w sztuce gdańskiej. W: T. Grzybkowska (red.), Mit Odysa w Gdańsku (s. 39–49). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8. Kotarski, E. (1993). Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk: Instytut Bałtycki.
9. Kristeller, P.O. (1985). Myśl moralna humanizmu renesansowego. W: P. Kristeller, Humanizm i filozofia. Cztery studia (s. 37–88). Przekł. M. Szymański. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii.
10. Krzywy, R. (2001). Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. Warszawa: Wydział Polonistyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
11. Krzywy, R. (2012). Peregrynacja edukacyjna jako topos pochwalny w polskiej biografistyce renesansowej. Przyczynek do antropologii podróżowania. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć,w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych (s. 261–282). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
12. Krzywy, R. (2013). Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
13. Milewska-Waźbińska, B. (2009). Przyjaźń humanistów – wzorce, postawy, ekspresja literacka. W: A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński (red.), Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (s. 63–74). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
14. Mrowcewicz, K. (2011). Małe folio (historia jednego wiersza). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
15. Nadolski, B. (1961). Jana Rybińskiego „Hodoeporicorum liber”. W: Z. Czerny (red.), Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
16. Nadolski, B. (1976). Wstęp. W: Poezja renesansowa na Pomorzu (s. 7–59). Wybór i wstęp B. Nadolski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdańsk.
17. Nowak, Z. (1997). Zapomniany poeta pomorski – Jan Rybiński. W: S. Grzeszczuk (red.), Pisarze staropolscy. Sylwetki (s. 368–390). T. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
18. Nowak, Z., Świderska A. (1961). Jan Rybiński: zapomniany poeta pomorski doby Odrodzenia. Pamiętnik Literacki, 52 (4), 321–371.
19. Rybiński, J. (2005). Mowa o ważności i o pożytku języków w ogóle, a języka polskiego w szczególności. W: Mowy staropolskie. Wybór i oprac. B. Nadolski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
20. Rybiński, J. (2015). Księga elegii podróżnych. Przekł. E. Buszewicz. Oprac. i wstęp E. Buszewicz, W. Ryczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
21. Ryczek, W. (2015). Cieniom poety teologa. O nieznanym łacińskim epicedium Jana Rybińskiego. Ruch Literacki, 66 (2), 127–141.
22. Salmonowicz, S. (2005). W staropolskim Toruniu (XVI–XVIII w.). Studia i szkice. Toruń: Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
23. Ullmann, W. (1985). Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Przekł. J. Mach. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
24. Urban-Godziek, G. (2005). Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie. Kraków: TAiWPN Universitas.
25. Włodarski, M. (2001). Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich 1433–1632. Kraków: TAiWPN Universitas.
26. Żołądź-Strzelczyk, D. (2012). „Nadobna to jest rzecz młodemu człowiekowi do cudzych krajów się przejeździć” – miejsce podróży w edukacji polskiej szlachty XVI–XVII wieku. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych (s. 323–338). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

6

Strona końc.:

14

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:131632 ; 10.18318/me.2019.1-01

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2999 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-07-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

13

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/164163

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji