Object

Title: Narodziny – strategie opisu w "Efemerosie" Bazylego Rudomicza

Subtitle:

Meluzyna, 1 (10) (2019) | Rocznik VI

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Place of publishing:

Szczecin

Description:

24 cm

References:

1. Ariès, P. (1995). Historia dzieciństwa. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut. ; 2. Bogucka, M. (1994). Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; 3. Borek, P. (2012). O polskim pamiętnikarstwie doby baroku. Rekonesans. W: P. Borek (red.), Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia (s. 31–52). Kraków: Collegium Columbinum. ; 4. Bystroń, J.S. (1994). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; 5. Ciszewska, M. (2016). Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 6. Chemperek, D. (2013). Przyjaźń w twierdzy Zamość („Efemeros czyli Diariusz prywatny Bazylego Rudomicza”). W: A. Czechowicz, M. Trębska (red.), Przyjaźń w kulturze staropolskiej (s. 189–209). Lublin: WydawnictwoKUL. ; 7. Chrapowicki, J.A. (1978–1988), Diariusz. Cz. 1–2 (1656–1664, 1665–1669). Oprac. T. Wasilewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ; 8. Dziechcińska, H. (1999). Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Barok, 6 (1), 129-142. ; 9. Dziechcińska, H. (2002). Pamiętnik. W: T. Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze – renesans – barok). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 10. Dziechcińska, H. (2003). Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI – XVII – XVIII. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 11. Dziechcińska, H. (2012). Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Wieloznaczność i ewolucja relacji w pierwszej osobie: „ja” i „my”. W: P. Borek (red.), Z dziejów pisarstwa staropolskiego. Przekroje i zbliżenia (s. 9–14).Kraków: Collegium Columbinum. ; 12. Foisil, M. (1999). Piśmiennictwo forum prywatnego. W: R. Chartier (red.), Historia życia prywatnego (s. 341–381). T. 3. Tłum. M. Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo-Foniok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 13. Froch, W. (2002). Wstęp. W: Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672 (s. V–LVI). Cz. 1. Przeł. W. Froch. Oprac. W. Froch, M.L. Klementowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ; 14. Głowacka-Penczyńska, A. (2010). Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton. ; 15. Jop, R. (2003). [rec.] Bazyli Rudomicz, „Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672”. Tłum. W. Froch. Oprac. M.L. Klementowski, cz. 1–2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002. Studia Źródłoznawcze, 41, 169-162 ; 16. Kofel, W. (2018). Piśmiennictwo pamiętnikarskie w siedemnastowiecznym mieście. Obraz Zamościa w drugiej połowie XVII wieku na podstawie diariusza prywatnego Bazylego Rudomicza. W: A. Buczyło, A. Maleszko, J. Możdżeń (red.), Przestrzeń – prawo – pismo. Studia nad elementami kultury miejskiej (s. 95–112). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu. ; 17. Kozak, Z., Froch, W. (2002). Polszczyzna Bazylego Rudomicza – pamiętnikarza i rektora Akademii Zamojskiej w XVII wieku. Zamojskie Studia i Materiały, 4 (1), 251–261. ; 18. Krawiec, A. (2000). Seksualność w średniowiecznej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ; 19. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666–1721). (1862). Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa: Nakładem Jana Zawiszy, potomka Wojewody. ; 20. Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII). (1961). Oprac. A. Sajkowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 21. Pamiętniki Wilczków z r. 1640–1714 (BZNiO 2029/II). Rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Sygn. 2029/II. ; 22. Pasek, J.Ch. (1989). Pamiętniki. Oprac. R. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; 23. Radziwiłł, A.S. (1980). Pamiętnik o dziejach w Polsce. T. 1–3 (1632–1636, 1637–1646, 1647–1656). Przeł. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; 24. Rudomicz, B. (1659). Eufrazja Chartum, to jest Radość weselna poczciwością ubogacona nimf łaskami rządzących przy chrzcinach nowonarodzonej Eufrozyny Scholastyki. Drukarnia Akademicka Andrzeja Jastrzembskiego. Sygn. XVII 4821. Wrocław: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. ; 25. Rudomicz, B. (2002). Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672. Cz. I–II. Przeł. W. Froch. Oprac. W. Froch, M.L. Klementowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ; 26. Rudomicz Bazyli. W: Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. Pobrane z: www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/ baza (5.11.2019). ; 27. Sajkowski, A. (1964). Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ; 28. Ślękowa, L. (1991). Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ; 29. Żołądź-Strzelczyk, D. (2002). Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Issue:

10

Start page:

15

End page:

24

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:131633 ; 10.18318/me.2019.1-02

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2999 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 8, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/164167

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information