Obiekt

Tytuł: Narodziny – strategie opisu w "Efemerosie" Bazylego Rudomicza

Twórca:

Szafrańska, Monika : Autor ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Meluzyna, 1 (10) (2019) | Rocznik VI

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN (od nr 10)

Miejsce wydania:

Szczecin

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Ariès, P. (1995). Historia dzieciństwa. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
2. Bogucka, M. (1994). Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
3. Borek, P. (2012). O polskim pamiętnikarstwie doby baroku. Rekonesans. W: P. Borek (red.), Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia (s. 31–52). Kraków: Collegium Columbinum.
4. Bystroń, J.S. (1994). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
5. Ciszewska, M. (2016). Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
6. Chemperek, D. (2013). Przyjaźń w twierdzy Zamość („Efemeros czyli Diariusz prywatny Bazylego Rudomicza”). W: A. Czechowicz, M. Trębska (red.), Przyjaźń w kulturze staropolskiej (s. 189–209). Lublin: WydawnictwoKUL.
7. Chrapowicki, J.A. (1978–1988), Diariusz. Cz. 1–2 (1656–1664, 1665–1669). Oprac. T. Wasilewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
8. Dziechcińska, H. (1999). Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Barok, 6 (1), 129-142.
9. Dziechcińska, H. (2002). Pamiętnik. W: T. Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze – renesans – barok). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
10. Dziechcińska, H. (2003). Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI – XVII – XVIII. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
11. Dziechcińska, H. (2012). Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Wieloznaczność i ewolucja relacji w pierwszej osobie: „ja” i „my”. W: P. Borek (red.), Z dziejów pisarstwa staropolskiego. Przekroje i zbliżenia (s. 9–14).Kraków: Collegium Columbinum.
12. Foisil, M. (1999). Piśmiennictwo forum prywatnego. W: R. Chartier (red.), Historia życia prywatnego (s. 341–381). T. 3. Tłum. M. Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo-Foniok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
13. Froch, W. (2002). Wstęp. W: Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672 (s. V–LVI). Cz. 1. Przeł. W. Froch. Oprac. W. Froch, M.L. Klementowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
14. Głowacka-Penczyńska, A. (2010). Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
15. Jop, R. (2003). [rec.] Bazyli Rudomicz, „Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672”. Tłum. W. Froch. Oprac. M.L. Klementowski, cz. 1–2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002. Studia Źródłoznawcze, 41, 169-162
16. Kofel, W. (2018). Piśmiennictwo pamiętnikarskie w siedemnastowiecznym mieście. Obraz Zamościa w drugiej połowie XVII wieku na podstawie diariusza prywatnego Bazylego Rudomicza. W: A. Buczyło, A. Maleszko, J. Możdżeń (red.), Przestrzeń – prawo – pismo. Studia nad elementami kultury miejskiej (s. 95–112). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
17. Kozak, Z., Froch, W. (2002). Polszczyzna Bazylego Rudomicza – pamiętnikarza i rektora Akademii Zamojskiej w XVII wieku. Zamojskie Studia i Materiały, 4 (1), 251–261.
18. Krawiec, A. (2000). Seksualność w średniowiecznej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
19. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666–1721). (1862). Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa: Nakładem Jana Zawiszy, potomka Wojewody.
20. Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII). (1961). Oprac. A. Sajkowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
21. Pamiętniki Wilczków z r. 1640–1714 (BZNiO 2029/II). Rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Sygn. 2029/II.
22. Pasek, J.Ch. (1989). Pamiętniki. Oprac. R. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
23. Radziwiłł, A.S. (1980). Pamiętnik o dziejach w Polsce. T. 1–3 (1632–1636, 1637–1646, 1647–1656). Przeł. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
24. Rudomicz, B. (1659). Eufrazja Chartum, to jest Radość weselna poczciwością ubogacona nimf łaskami rządzących przy chrzcinach nowonarodzonej Eufrozyny Scholastyki. Drukarnia Akademicka Andrzeja Jastrzembskiego. Sygn. XVII 4821. Wrocław: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
25. Rudomicz, B. (2002). Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672. Cz. I–II. Przeł. W. Froch. Oprac. W. Froch, M.L. Klementowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
26. Rudomicz Bazyli. W: Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. Pobrane z: www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/ baza (5.11.2019).
27. Sajkowski, A. (1964). Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
28. Ślękowa, L. (1991). Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
29. Żołądź-Strzelczyk, D. (2002). Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

15

Strona końc.:

24

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:131633 ; 10.18318/me.2019.1-02

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2999 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-02-03

Data dodania obiektu:

2020-07-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

29

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/164167

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji