Obiekt

Tytuł: Źródła poezji Konstancji Benisławskiej. Barokowa elegia pokutna a "Pieśni sobie śpiewane"

Inny tytuł:

Meluzyna, 1 (10) (2019) | Rocznik VI

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce wydania:

Szczecin

Data publ. on-line:

2019

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Benisławska, K. (1958). Pieśni sobie śpiewane. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ; 2. Benisławska, K. (2000). Pieśni sobie śpiewane. Wstęp i oprac. T. Chachulski. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 3. Błoński, J., (1967). Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ; 4. Borowy, W. (1958). Benisławska. W: K. Benisławska. Pieśni sobie śpiewane (s. VII–XXIII). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ; 5. Borowy, W. (1978). O poezji polskiej w wieku XVIII. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; 6. Chachulski, T. (1995). „Hej gdybym stworzyć hymn zdołała nowy!”. O „Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej. W: T. Kostkiewiczowa (red.), Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia (s. 77–92). Lublin: Wydawnictwo KUL. ; 7. Chachulski, T. (2000). Wprowadzenie do lektury. W: K. Benisławska. Pieśni sobie śpiewane (s. 5–19). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 8. Chachulski, T. (2006). Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 9. Ciesielska-Borkowska, S. (1939). Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ; 10. Czyż, A. (1988). Ja i Bóg: poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 11. Demkowicz, A. (2016). Utwory religijne Konstancji Benisławskiej a tradycja mistyki hiszpańskiej (św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża). Tematy i Konteksty, 6 (11), 317–329. ; 12. Doktór, R. (1999). Polska elegia oświeceniowa. Lublin: Wydawnictwo KUL. ; 13. Douglas, M. (2007). Czystość i zmaza. Przekł. M. Bucholc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ; 14. Golan, M. (2017). Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski. Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, 4 (2), s. 44–61. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 15. Gruchała, J.S. (1987). Wstęp. W: M. Sęp Szarzyński. Poezje (s. 5–57). Kraków: TAiWPN Universitas. ; 16. Grześkowiak, R. (1995). Hieronim i Bóg. Z dziejów XVII-wiecznej elegii pokutnej. W: Cz. Hernas, M. Hanusiewicz (red.), Religijność w literaturze polskiego baroku (s. 167–178). Lublin: Wydawnictwo KUL. ; 17. Hernas, Cz. (2008). Barok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; 18. Jagodyński, S.S. (1638). Przemowa o śpiewaniu i pieśniach nabożnych. W: S.S. Jagodyński. Pieśni katolickie nowo reformowane. Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego. ; 19. Juniewicz K.M. (2013). Refleksyje duchowne. Wstęp i oprac. M. Pieczyński. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 20. Kaczmarzyk, M. (1975). Wpływ zasad retoryki oratorskiej na sposób kształtowania wypowiedzi poetyckiej w „Pieśniach sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 1, 231–271. ; 21. Kaczor-Scheitler, K. (2005). Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. ; 22. Kamykowski, L. (1939). Kasper Twardowski. Studium z epoki baroku. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ; 23. Kleiner, J. (1981). W kręgu historii i teorii literatury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; 24. Klimowicz, M. (1998). Oświecenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; 25. Kostkiewiczowa, T. (1983). Poezja religijna czasów oświecenia w Polsce. W: S. Sawicki, P. Nowaczyński (red.), Polska liryka religijna (s. 111–134). Lublin: Wydawnictwo KUL. ; 26. Kukulski, L. (1968). Dookoła „Pokuty w kwartanie”. Pamiętnik Literacki, 59 (2), 195–227. ; 27. Loyola, I. (1969). Pisma wybrane. Oprac. M. Bednarz, S. Filipowicz, E. Skórka. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. ; 28. Morsztyn, J.A. (1968). Pokuta w kwartanie. W: L. Kukulski. Dookoła „Pokuty w kwartanie” (s. 199). Pamiętnik Literacki, 59 (2), 195–227. ; 29. Nieznanowski, S. (1990). Elegia pokutna [hasło]. W: T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz (red.), Słownik literatury staropolskiej (s. 158). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; 30. Nowicka-Jeżowa, A. (1992). Pieśni czasu śmierci: studium z historii duchowości XVI–XVIII wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ; 31. Obremski, K. (1998). Modlitewne uniesienie i stanowe realia. W: K. Stasiewicz (red.), Pisarki polskie epok dawnych (s. 163–171). Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. ; 32. Pelc, J. (1963). Teksty Jana Kochanowskiego w kancjonałach staropolskich w XVI i XVII wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 8, 211–247. ; 33. Pelc, J. (1993). Barok – epoka przeciwieństw. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik. ; 34. Pieczyński, M. (2013). Kirke, Proteusz i „Lutnia rozstrojona”. O poezji eksperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ; 35. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka S. J. (1962). Oprac. i komentarz S. Styś i W. Lohn. Wyd. 3 poprawione. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. ; 36. Prejs, M. (1989). Poezja późnego baroku: główne kierunki przemian. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ; 37. Tatarkiewicz, W. (1988). Historia estetyki 2. Estetyka średniowieczna. Warszawa: Wydawnictwo Arkady. ; 38. Uścińska, A. (2013). Konteksty mistyczne „Pieśni sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej. Inskrypcje, 1 (1), 11–23. ; 39. Wojtowicz, W. (2019). Nowe wydania – stare podręczniki. Kilka uwag o akademickim Sępie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 53 (2), 41–71. ; kliknij tutaj, żeby przejść

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

51

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:131635 ; 10.18318/me.2019.1-04

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2999 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-07-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

14

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/164252

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji