RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Podejrzliwy" Juliana Ursyna Niemcewicza – część pierwsza edycji (akt I–III)

Creator:

Rojewska, Magdalena : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Meluzyna, 1 (10) (2019) | Rocznik VI

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN (od nr 10)

Place of publishing:

Szczecin

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Borowczyk, J. (2003). Rekonstrukcja procesu filaretów i filomatów 1823–1824. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2. Chachaj, M. (1994/1995). Problemy patriotyczno-niepodległościowe w wybranych dramatach Juliana Ursyna Niemcewicza. Annales UMCS, Sectio FF, 12/13, 205–223.
3. Chachaj, M. (2005). Przestrzeń w tragediach i dramatach Juliana Ursyna Niemcewicza. W: H. Krukowska, J. Ławski (red.), Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice (s. 291–299). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
4. Durski, S. (1974). Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800–1830. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
5. Każdy w swym domu pan [hasło]. (1970). W: Nowa księga przysłów polskich i wyrażeń przysłowiowych polskich (s. 785). Oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
6. Kęsikowa, U. (1987). Imiona i nazwiska mówiące w literaturze. Polonistyka, 40 (9), 667–675.
7. Kopka, K. (1989). Lekcja polskiego Juliana Ursyna Niemcewicza. Teatr, 44 (2), 21–22.
8. Lipiński, J. (1956). Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815–1819. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
9. Niemcewicz, J.U. Podejrzliwy (MF BN 3611). Autograf Biblioteki Raczyńskich. Sygn. 41.
10. Niemcewicz, J.U. Podejrzliwy (MF BN 3663). Rkps Biblioteki Raczyńskich. Sygn. 39.
11. Niemcewicz, J.U. (1831). Podejrzliwy. Komedia w pięciu aktach wierszem. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Sygn. 52612. Warszawa: Drukarnia Józefa Węckiego.
12. Pawłowiczowa, J. (1994). Nota językowa. W: F. Zabłocki. Teatr Franciszka Zabłockiego. Pogranicze farsy i komedii obyczajowej. Oprac. J. Pawłowiczowa. T. 1. (s. 26-34). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
13. Pigoń, S. (1922). Oddźwięki procesu filaretów w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. W: S. Pigoń. Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice (s. 31–48). Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
14. Szczepan, E. (2011). Pogrobowiec oświecenia czy nowator? Dziewiętnastowieczna twórczość dramatyczna Juliana Ursyna Niemcewicza. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15. Szwankowski, E. (1973). Repertuar teatrów warszawskich 1814–1831. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
16. Tyrowicz, M. (1930). Julian Ursyn Niemcewicz w dobie Królestwa Kongresowego i Nocy Listopadowej. Przegląd Współczesny, 9 (35), 94–255.
17. Wolska, B. (2005). Zasady transkrypcji. W: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane (s. 180–186). Warszawa: nstytut Badań Literackich PAN.

Issue:

10

Start page:

53

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:131636 ; 10.18318/me.2019.1-05

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2999 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2021

In our library since:

Jul 8, 2020

Number of object content downloads / hits:

1154

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/164253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information