Object structure
Title:

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce ; The most elevated breeding site of Little Bittern Ixobrychus minutus in Poland

Creator:

Flis, Adam ; Zięcik, Anna ; Król, Wiesław

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 240 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

bączek ; Ixobrychus minutus

References:

Bauer K.M., Glutz von Blotzheim U.N. 1966. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main.
Cempulik P., Kupczyk M. 2001. Ixobrychus minutus (L., 1766) – Bączek. W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa: 112–114.
Cichocki W. 1992. Bączek Ixobrychus minutus. W: Walasz K., Mielczarek P. (red.). Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985–1991. Monografia Ptaków Małopolski. Biologica Silesiae, Wrocław: 90–91.
Cramp S., Simmons K.E.L. (red.) 1977. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Tom 1: Ostrich to Ducks. Oxford University Press, Oxford.
del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (red.) 1992. Handbook of the Birds of the World. Tom 1: Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona.
Dombrowski A. 2004. Ixobrychus minutus (L., 1766) – bączek. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 63–66.
Flis A., Betleja J. 2015. Bączek Ixobrychus minutus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa: 349–353.
Kupczyk M., Cempulik P. 2007. Bączek Ixobrychus minutus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 114 –115.
Kushlan J.A., Hafner H. 2000. Heron conservation. Academic Press, London.
Kushlan J.A., Hancock J.A. 2005. The Herons. Oxford University Press, Oxford.
Rosian B., Spreitzer J. 2008. Brutnachweis der Zwergrohrdommel Ixobrychus minutus (L.) in 870 m Seehöhe am Furtnerteich in der Obersteiermark, Österreich (Aves). Joannea Zoologie 10: 85–88.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. 2006. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha.
Voisin C. 1991. The Herons of Europe. T. & A.D. Poyser, London.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

72

Issue:

3

Start page:

237

End page:

240

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: