RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Lęgi mieszanej pary orlika grubodziobego Clanga clanga z orlikiem krzykliwym Clanga pomarina w centralnej Polsce ; Breeding of the mixed pair of the Greater Spotted Eagle Clanga clanga and the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina in Central Poland

Creator:

Olszewski, Adam ; Matusiak, Jarosław

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 390-391 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Cenian Z., Mirski P. 2015. Orlik krzykliwy Clanga pomarina. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa: 389–396.
Cieślak M., Piasecki K. 1981. Awifauna Puszczy Kozienickiej i jej okolic. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 18: 9–20.
Helbig A.J., Seibold I., Kocum A., Liebers D., Irwin J., Bergmanis U., Meyburg B.-U., Scheller W., Stubbe M., Bensch S. 2005. Genetic differentiation and hybridization between greater and lesser spotted eagles (Accipitriformes, Aquila clanga, A. pomarina). Journal of Ornithology 146: 226–234.
Lontkowski J., Maciorowski G. 2010. Identification of juvenile Greater Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle and hybrids. Dutch Birding 32: 384–397.
Maciorowski G., Lontkowski J., Mizera T. 2014. Orlik grubodzioby, ginący orzeł z bagien. Unigraf, Bydgoszcz.
Maciorowski G., Meyburg B.-U., Mizera T., Matthes J., Graszynski K. 2005. Występowanie oraz biologia lęgowa orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce. W: Mizera T., Meyburg B.-U. (red.). Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec–Poznań–Berlin: 21–34.
Maciorowski G., Mizera T. 2015. Orlik grubodzioby Clanga clanga. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa: 397–403.
Meyburg B.-U., Mizera T., Matthes J., Graszynski K., Schwanbeck J.P., Maciorowski G. 2005. Krzyżowanie międzygatunkowe pomiędzy orlikiem grubodziobym Aquila clanga i orlikiem krzykliwym Aquila pomarina w Polsce i Niemczech. W: Mizera T., Meyburg B.-U. (red.). Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec–Poznań–Berlin: 115–117.
Olszewski A., Wierzbicki A., Lenartowicz M. 2016. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2015 roku (maszynopis). Kampinoski Park Narodowy [http://kampinoski-pn.gov.pl/monitoring-srodowiska/stacja-bazowa-kampinos/raporty-zmsp/file/183-raport-2015]; dostęp: 18.09.2016 r.
Państwowy Monitoring Środowiska. Monitoring Ptaków Polski. Orlik grubodzioby Aquila clanga [http://monitoringptakow.gios.gov.pl/orlik-grubodzioby]; dostęp: 18.09.2016 r.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Tom 1. PTPP „pro Natura”, Wrocław.
Väli Ü. 2005. Zjawisko hybrydyzacji zagrożeniem dla europejskiej populacji orlika grubodziobego Aquila clanga. W: Mizera T., Meyburg B.-U. (red.). Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec–Poznań–Berlin: 103–114.
Väli Ü. 2006. Mitochondrial DNA sequences suport species status for the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Bulletin of the British Ornithologists’ Club 126 (3): 238–242.
Väli Ü., Dombrovski V., Treinys R., Bergmanis U., Daróczi S.J., Dravecky M., Ivanovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Meyburg B.-U., Mizera T., Zeitz R., Ellegren H. 2010. Widespread hybridization between the Greater Spotted Eagle Aquila clanga and the Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina (Aves: Accipitriformes) in Europe. Biological Journal of the Linnean Society 100 (3): 725–736.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

72

Issue:

5

Start page:

386

End page:

391

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:144469

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

33

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/166660

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information