Object structure

Name:

KZG, III 203 C D, profil archeologiczny SW wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka III 203 C D

Site-locality-sector:

III

Site-locality-ar:

203

Site-locality-quarter:

C D

Site-locality-depth:

106,15-101,40 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (południowo-zachodni) wykopu – warstwy: 01 – humus, 02 – ciemnoszara ziemia z kamieniami, 03 – żółty piasek z pomarańczową wkładką w stropie, 04 – brązowoszara ziemia z drobnymi węglami, 05 – jasno-brązowa ziemia ze śladami przepalonego drewna, 06 – szara ziemia z węglami, 07 – spalenizna z grudkami polepy, 08 – jasnobrązowożółta ziemia, 09 – szara ziemia z przepalonym drewnem i kamieniami, 010 – żółty piasek z drobnymi węglami, 011 – jasnobrązowa ziemia, 012 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli, 013 – jasnobrązowa ziemia, 014 – ciemno-szaro-żółta ziemia, 015 – żółty piasek, 016 – brązowa ziemia (ślad rozłożonego drewna), 017 – żółty piasek, 018 – czarna przepalona ziemia, 019 – żółty piasek, 020 – ciemnobrązowo-żółta ziemia z dużą ilością węgli, 021 – smuga przepalonej ziemi, 022 – brązowa ziemia z węglami, 023 – spalenizna, 024 – szaro-żółta ziemia z fragmentami przepalonego drewna, 025 – spalenizna, 026 – szaro-brązowa ziemia, 027 – spalenizna, 028 – szarożółta ziemia, 029 – brązowa ziemia, 030 – smugi spalonego drewna w brunatnej ziemi, 031 – szaro-żółty piasek, 032 – brunatno-szara ziemia z konstrukcjami 041, 033 – smuga spalonego drewna, 034 – ciemno-brązowa ziemia, 035 – smuga spalonego drewna (?), 036 – żółty piasek z zabrązowieniami, 037 – smuga przepalonej ziemi, 038 – niebieskawe iłki calcowe, 039 – „bruk” kamienny w warstwie 024

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, Iwona

Data:

1961 ; 21-22.08.1961

ID:

TDR/1961/439

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje kamienne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: