Object

Title: Kulisy mianowania oraz odwołania płk. SG Pawła Aleksandrowicza ze stanowiska attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Tokio

Creator:

Majzner, Robert (1970- )

Date issued/created:

2020

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 25-47 ; Summary in English.

Abstract:

The appointment in May 1920 of Col. Paweł Aleksandrowicz as military attaché at the Legation of the Republic of Poland in Tokyo seemed to be fully justifi ed and favourable from the perspective of interests of the state and the military forces. His dismissal – offi cially for fi nancial reasons – in fact resulted from a critical appraisal of his effectiveness and his confl ict with the head of the diplomatic post, which finally ended in bringing disciplinary, criminal, and honorary proceedings against Col. Aleksandrowicz

References:

Bagiński H., Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921.
Cabanowski M., Tajemnice Mandżurii. Polacy w Harbinie, Warszawa 1993.
Dmochowski T., Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 1999.
Dyskant J.W., Konflikty i zbrojenia morskie 1918–1939, Gdańsk 1983.
Grochowski K., Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928.
Kajdański E., Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Warszawa 2005.
Kaliński J., Jen – od ery Meiji do ery Heisei, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2014, nr 2.
Kałuski M., Polacy w Chinach, Warszawa 2001.
Kijas A., Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku, Poznań 2000.
Kuromiya H., Pepłoński A., Między Warszawą a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904–1944, Toruń 2009.
Majzner R., Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2, Częstochowa 2014.
Majzner R., System łączności szyfrowej attachatów wojskowych II RP w latach 1918–1939, w: Sukcesy i porażki wywiadu polskiego 1918–1945, red. R. Majzner, Częstochowa 2014, s. 45–64.
Majzner R., Wpływ relacji polsko-radzieckich na organizację i funkcjonowanie Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie RP w Moskwie (1921–1939), w: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa–Siedlce 2012, s. 241–257.
Materski W., Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód (1917–1925), Warszawa 1990.
Michowicz W., Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918–1939, w: Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 5–78.
Paduszek K., Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja, Łomianki 2016.
Pajor J., Okoliczności zawarcia i próba oceny porozumienia Lansing-Ishii, w: Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. D. Jeziorny, S.M. Nowinowski, R.P. Żurawski vel Grajewski, Łódź 2017, s. 53–66.
Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904–1945, Warszawa 1996.
Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.
Polit J., Japonia wobec rewolucji bolszewickiej 1917–1922, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 4.
Polit J., Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu (1914–1922), Kraków 1999.
Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945, t. IV: Personel wojskowych placówek dyplomatycznych, Warszawa 2015.
Russko-japonskaja wojna 1904–1905 gg, t. IX: Wtorostepiennyje teatry wojennych dijstwij, C.-Peterburg 1910.
Rybarski R., Marka Polska i Złoty Polski, Warszawa 1922.
Watanabe K., Stosunki dyplomatyczne Polski i Japonii w okresie międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 1992, nr 4.
White J.A., The Siberian Intervention, Princeton 1950.
Wołkow E.W., Jegorow N.D., Kupcow I.W., Biełyje generały wostocznowo fronta grażdanskoj wojny. Biograficzeskij sprawocznik, Moskwa 2003.
Wołkow S.W., Baza dannych No 2: Uczastniki biełowo dwiżenija w Rosiji, www.swolkov.org.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

25

End page:

47

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135720 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information